Bang & Olufsen Cisco 980 kan spara högst åtta olika Bluetooth® enheter och upprätthålla samtidigt anslutningar med högst två enheter samtidigt.

För att få ut mesta möjliga av headsetet hämtar och konfigurerar du Bang & Olufsen-appen på din mobilen het.

1

Tryck på och håll ned Bluetooth-knappen längst ned i den högra koppen i två sekunder.

2

Aktivera Bluetooth på din enhet.

Du kan aktivera och inaktivera Bluetooth via menyn Inställningar på de flesta samtalsenheter.

3

Välj ditt headset i enhetslistan.

Som standard kommer ditt headset att visas i enhets listan som Bang & Olufsen Cisco 980.