Bang & Olufsen Cisco 980 może zapisywać do ośmiu różnych Bluetooth urządzeń®owych i obsługiwać połączenia jednoczesne z maksymalnie dwoma urządzeniami naraz

Aby lepiej korzystać z zestawu nagłownego, należy pobrać i skonfigurować aplikację Bang & Olufsen na urządzeniu przenośnym.

1

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth w dolnej części paska z prawej strony przez 2 sekundy.

2

Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

W większości urządzeń z połączeniem telefonicznym można włączać i wyłączać funkcję Bluetooth w menu Ustawienia.

3

Wybierz zestaw słuchawkowy z listy urządzeń.

Domyślnie zestaw nagłowny pojawi się na liście urządzeń jako Bang & Olufsen Cisco 980.