Ako odovzdám úlohu prezentujúceho účastníkovi alebo účastníkovi?

Ako odovzdám rolu prezentujúceho účastníkovi alebo účastníkovi?

Ako povolím účastníkovi zdieľať prezentáciu alebo aplikáciu na schôdzi?

Ako zmením moderátorov?

Ako spravím z niekoho iného moderátora?

Ako odovzdám moderátorský ples?

Každý, kto sa zúčastňuje relácie Webex, môže prezerať zdieľané údaje, ale iba osoba určená ako prezentujúci môže zdieľať prezentácie, obrazovku/pracovnú plochu alebo aplikácie. Hostiteľom stretnutia alebo relácie je zvyčajne prezentujúci na stretnutí.

 • Stretnutia alebo školenia Webex: Hostiteľ môže určiť väčšinu účastníkov schôdze ako prezentujúceho. Môžu tiež získať späť rolu prezentujúceho alebo ho kedykoľvek zmeniť. S neskoršími vydaniami Webexu môže mať rolu prezentujúceho prvý účastník, ktorý sa pripojí pred hostiteľom. Ak je táto možnosť povolená, účastníci môžu prezentovať a zdieľať údaje, aj keď sa hostiteľ ešte nepripojil.
 • Webex udalosti: Môžete pozvať panelistov, ktorí majú práva moderátora. V Centre podujatí môže byť prítomný iba hostiteľ alebo členovia panelu.

Poznámka:

 • Účastníci s mobilnými zariadeniami, ako sú napríklad telefóny iPhone alebo Android, nemusia byť schopní prevziať loptu moderátora z dôvodu hardvérových/systémových obmedzení ich zariadenia. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mali byť všetci prezentujúci spojení na stolných počítačoch PC alebo Mac. Účastníci pripojení z mobilného zariadenia sa zobrazia na paneli Účastníci s ikonou mobilného zariadenia naľavo od ich mena.
 • Rolu prezentujúceho nemožno odovzdať účastníkovi, ktorý sa pripojil pomocou Webex WebApp.

 

Iba hostitelia

Na určenie prezentujúceho alebo na opätovné získanie roly prezentujúceho použite jednu z nižšie uvedených metód:

 • Na Účastníci panel, vyberte meno požadovaného účastníka a potom kliknite na Make Presenter tlačidlo.
Obrázok pridaný používateľom
 • Kliknite pravým tlačidlom myši na názov na Účastníci panel a potom vyberte Zmeniť rolu > Urobiť Moderátor.
Obrázok pridaný používateľom
 • Vyberte meno požadovaného účastníka na Účastníci panel, prejdite na Účastník menu > potom vyberte Zmeniť rolu > Urobiť Moderátor.
Obrázok pridaný používateľom
 • Na Účastníci panel, kliknite a potiahnite prezentujúci loptu na meno požadovaného účastníka, potom kliknite na Áno tlačidlo.
Obrázok pridaný používateľom

Účastníci

 • Kliknite a potiahnite guľu prezentujúceho z aktuálneho prezentujúceho na svoje meno v poli Účastníci panel a potom kliknite na Áno tlačidlo.

Každý účastník môže zdieľať obsah schôdze jednoduchým výberom „Zdieľať“ na karte Rýchly štart, na paneli s ponukami a na plávajúcom paneli ikon. Táto funkcia uľahčuje zmenu prezentujúcich na schôdzi a zlepšuje celkový zážitok zo spolupráce. Ak chcú hostitelia väčšiu kontrolu nad zdieľaním, môžu túto funkciu počas schôdze vypnúť. Táto možnosť môže byť pre lokalitu zakázaná aj na stránke správy lokality, pretože táto funkcia je predvolene povolená.

Poznámka: Urobte zo mňa prezentujúceho tlačidlo bolo odstránené zo zobrazenia účastníka.

Poznámka:

 • Zmena prezentujúceho preruší všetky aktuálne prebiehajúce aplikácie alebo zdieľanie pracovnej plochy. Všetky dokumenty, prezentácie alebo tabule, ktoré zdieľa aktuálny prezentujúci, však zostanú v prehliadači obsahu. Na karte Hlasovanie zostane aj každá anketa, ktorú otvoril aktuálny prezentujúci.
 • Účastníci môžu prevziať úlohu prezentujúceho, ak je táto možnosť povolená na stránke Webex. Táto možnosť je predvolene povolená na nových webových stránkach Webex.

Bol tento článok užitočný?