Pri jednom výskyte série chýba tlačidlo „Pridať stretnutie Webex“.

Pri jednom výskyte série chýba tlačidlo „Pridať stretnutie Webex“.

Pri úprave jednej relácie opakujúceho sa stretnutia chýba možnosť „Pridať schôdzu Webex“.

Nedá sa upraviť jeden výskyt opakujúcej sa schôdze.


Riešenie:

 

Pri otváraní existujúcej schôdzky Webex Outlook budete vyzvaní, aby ste vybrali, či chcete Len tento alebo Celá séria . Schôdzu Webex nemožno pridať k jednému výskytu série.

 

Musíte si vybrať Celá séria pridať schôdzu Webex k jednému výskytu série.


 

    Bol tento článok užitočný?