הלחצן 'הוסף פגישת Webex' חסר בהתרחשות יחידה של סדרה

הלחצן 'הוסף פגישת Webex' חסר במקרה יחיד של סדרה.

האפשרות 'הוספת פגישת Webex' חסרה בעת עריכת הפעלה אחת של פגישה חוזרת.

אין אפשרות לערוך אירוע יחיד של פגישה חוזרת.


פתרון:

 

בעת פתיחת פגישה קיימת ב - Webex Outlook, תתבקש לבחור האם לבצע רק את הפגישה הזו או את הסדרה כולה . לא ניתן להוסיף ישיבת Webex לאירוע יחיד בסדרה.

 

עליך לבחור את הסדרה כולה כדי להוסיף ישיבת Webex לאירוע יחיד בסדרה.


 

    האם המאמר הועיל לך?