Dugme „Dodaj Webex sastanak“ nedostaje prilikom jedne pojave serije

Dugme „Add Webex Meeting“ nedostaje na jednom događaju u nizu.

Nedostaje opcija za „Dodaj Webex sastanak“ kada menjate jednu sesiju periodičnog sastanka.

Nije moguće urediti nijedan događaj periodičnog sastanka.


Rešenje:

 

Prilikom otvaranja postojećeg Webex Outlook sastanka, od vas će se tražiti da izaberete da li da izaberete samo ovaj ili ceo niz . Webex sastanak se ne može dodati jednom događaju u nizu.

 

Morate da izaberete Cela serija da biste dodali Webex sastanak jednom događaju serije.


 

    Da li je ovaj članak bio koristan?