Nedostaje gumb "Add Webex Meeting" na jednom događaju serije

Gumb "Dodaj Webex sastanak" nedostaje na jednom događaju u nizu.

Nedostaje opcija za "Dodaj Webex sastanak" prilikom uređivanja jedne sesije ponavljajućeg sastanka.

Nije moguće urediti jednu pojavu ponavljajućeg sastanka.


Rješenje:

 

Prilikom otvaranja postojećeg Webex Outlook imenovanja, od vas će se zatražiti da odaberete da li da samo ovaj jedan ili cijeli niz . Webex sastanak ne može se dodati jednom događaju u nizu.

 

Morate odabrati Cijela serija dodati Webex sastanak na jednu pojavu serije.


 

    Je li taj članak bio koristan?