Keynote Presentation Share zobrazuje iba zelenú alebo čiernu obrazovku na Macu

Keynote Presentation Share

Zdieľanie prezentácie Keynote zobrazuje na Macu iba zelenú alebo čiernu obrazovku.

Moja zdieľaná obrazovka alebo zdieľanie aplikácie zobrazuje na Macu iba zelenú alebo čiernu obrazovku.

Počas zdieľania pracovnej plochy na stretnutí sa účastníkovi zobrazí zelená obrazovka.

Účastníkovi sa počas zdieľania mojej obrazovky Mac na schôdzi zobrazí zelená obrazovka.

Účastník nevidí zdieľanú aplikáciu, obrazovka je čierna.

Riešenie:

Pri poskytovaní prezentácie Keynote môžete zažiť neočakávané otváranie rôznych aplikácií. Medzi aplikácie, ktoré sa pravdepodobne otvoria, patrí Apple Software Update, Expose, Front Row alebo akákoľvek aplikácia nakonfigurovaná na používanie časovanej sekvencie spúšťania. Pre tento druh správania povoľte možnosť otvorenia akejkoľvek inej aplikácie počas prezentácie v predvoľbách Keynote.

Ak chcete povoliť otvorenie Keynote inej aplikácii:

  1. Otvorte Keynote.
  2. Otvor Predvoľby okno (Hlavná poznámka > Predvoľby...).
  3. Vyberte Prezentácia tab.
  4. Skontrolujte „Povoliť používanie obrazovky Expose, DashBoard a ďalším“ ako je znázornené belau:

Bol tento článok užitočný?