Ak máte Webex asistent pre Stretnutia alebo automatické skryté titulky, nemôžete priradiť skryté titulky pre manuálne skryté titulky. Navyše, ak máte Webex asistent pre Stretnutia, Titulky a zvýraznenia panel nahrádza Skryté titulky panel.

Skôr ako začnete spravovať a robiť si poznámky, majte na pamäti nasledovné:

  • Ak si všetci účastníci môžu robiť poznámky, môžu si svoje poznámky uložiť, ale nemôžu ich zverejniť ostatným počas stretnutia resp. webinár.

  • Jediný zapisovateľ môže poznámky zverejniť kedykoľvek počas porady resp webinár, alebo môžu dodatočne poslať prepis všetkým účastníkom.

  • Skryté titulky môžu zverejňovať titulky v reálnom čase počas stretnutia resp webinára môžu tiež poslať prepis obsahujúci titulky všetkým účastníkom.

  • Skryté titulky a prepisy sú predvolene zapnuté pre Webex pre vládu.

Úloha

Akcia

Určenie príjemcu poznámok

Na Účastníci kliknite pravým tlačidlom myši na účastníka a potom vyberte Zmeniť rolu na > Note Taker .

Napravo od mena účastníka sa zobrazí indikátor ceruzky.

Označte skrytého titulkára

Na Účastníci kliknite pravým tlačidlom myši na účastníka a potom vyberte Zmeniť rolu na > Closed Captionist .

Napravo od mena účastníka sa zobrazí indikátor skrytých titulkov.

Zobraziť skryté titulky

V ľavej dolnej časti okna stretnutia alebo webinára kliknite na Zobraziť skryté titulky.

Robte si osobné poznámky

Napíšte poznámky na Poznámky panel vo vašom webinár okno.

Uložte poznámky do súboru

V Poznámky alebo Skryté titulky kliknite na panel Uložiť .

Robte si verejné poznámky

Ak ste jediným zapisovateľom na stretnutie, resp webinár, zadajte poznámky do Poznámky panel na vašom stretnutí resp webinár okno. Vaše poznámky nebudú viditeľné pre ostatných, kým na ne nekliknete Publikovať.

Poskytnite skryté titulky

Ak ste skrytým titulkárom na stretnutí resp webinár, zadajte titulky na Skryté titulky panel na vašom stretnutí resp webinár okno. Môžete použiť buď štandardnú klávesnicu, alebo steno klávesnicu a softvér na strojový preklad. Vaše titulky sú viditeľné pre ostatných, keď stlačíte tlačidlo Enter alebo vyberte Publikovať .