Om du har Webex Assistant för möten eller automatiserade undertexter kan du inte tilldela en undertexter för manuell undertextning. Om du har Webex Assistant för möten ersätter undertexter och markeringar panelen Undertexter.

Tänk på följande innan du börjar hantera och anteckna:

  • Om alla mötesdeltagare tillåts ta anteckningar kan de spara sina anteckningar, men de kan inte publicera dem för andra under mötet eller webbseminariet.

  • En enda mötessekreterare kan publicera anteckningar när som helst under mötet eller webbseminariet, eller så kan de skicka en avskrift till alla mötesdeltagare efteråt.

  • En undertexter kan publicera undertexter i realtid under mötet eller webbseminariet och kan även skicka en avskrift som innehåller undertexterna till alla mötesdeltagare.

  • Undertexter och transkriptioner är aktiverade som standard för Webex for Government.

Uppgift

Åtgärd

Utse en mötessekreterare

Mötesdeltagare panelen, högerklicka på mötesdeltagaren och välj sedan Ändra roll till > Mötessekreterare .

En pennmarkör visas till höger om mötesdeltagarens namn.

Utse en författare till dold text

Mötesdeltagare panelen, högerklicka på mötesdeltagaren och välj sedan Ändra roll till > Författare .

En dold text-markör visas till höger om mötesdeltagarens namn.

Visa undertexter

Klicka på Visa undertexter i mötesfönstret eller webbseminariet.

Göra egna anteckningar

Skriv anteckningarna på anteckningspanelen i webbseminariet.

Spara anteckningar i en fil

I panelen Anteckningar eller Undertexter klickar du på Spara .

Ta offentliga anteckningar

Om du är den enda mötessekreteraren för ett möte eller webbseminarium skriver du anteckningarna i anteckningspanelen i mötet eller webbseminariet. Dina anteckningar är inte synliga för andra förrän du klickar på Publicera.

Tillhandahåll dold text

Om du är undertexter för ett möte eller webbseminarium skriver du in undertexterna på panelen Undertexter i ditt möte- eller webbseminariefönster. Du kan använda antingen ett standardtangentbord eller ett stenografitangentbord och ett maskinöversättningsprogram. Dina undertexter visas för andra när du trycker på Enter knapp eller välj Publicera .