Prepisy sú pre Webex k dispozícii iba v angličtine.
1

Prihláste sa do Používateľské centrum.

2

Ísť do nastavenie > Stretnutia > Nahrávanie a zapnite Vytvorte prepisy nahrávok pre všetky moje nahrávky vo formáte MP4.


 

Ak sa vám táto možnosť nezobrazuje, buď sa váš správca stránky rozhodol vytvárať prepisy automaticky pre všetky nahrávky, alebo vám nepovoľuje automatické vytváranie prepisov nahrávok.

Čo urobiť ďalej

Prezerajte, vyhľadávajte a upravujte prepisy záznamov Webex.

Otázka: Ako dlho trvá, kým sa nahrávka prepíše?

Odpoveď: Vo väčšine prípadov sa prepis zobrazí do dvojnásobku trvania vášho stretnutia, webinára alebo udalosti, ktorá sa prepisuje. V zriedkavých prípadoch však môže trvať až 24 hodín, kým sa prepis zobrazí, a to buď z dôvodu veľkosti stretnutia, webinára alebo udalosti, alebo z dôvodu dočasného zaťaženia prepisovacieho nástroja.

Otázka: Ako si stiahnem prepisy?

Odpoveď: Môžeš stiahnite si prepisy z vašej stránky Webex v modernom zobrazení.

Otázka: Prečo nevidím svoje prepisy?

Odpoveď: Prepisy nemusia byť dostupné z nasledujúcich dôvodov:

  • Vo vašom účte nie sú zapnuté prepisy – ak pri prehrávaní nahrávok nevidíte panel prepisu, nemáte zapnutú službu prepisu. Ak chcete zapnúť službu prepisu, kontaktujte svojho správcu lokality.

  • Na paneli prepisu sa namiesto prepisu zobrazuje chyba – systém nevytvorí prepis, ak sa predpokladá, že celková kvalita/presnosť prepisu bude nízka. Môže sa to stať, ak bola kvalita zvuku na stretnutí zlá v dôsledku nasledujúcich obmedzení:

    • Hlučné pozadie

    • Slabá akustika

    • Vo zvuku sú prítomné neanglické slová

    • Hrubé akcenty