Pred stretnutím

Skôr ako sa budete môcť pripojiť k schôdzi z mobilného zariadenia, nainštalujte si aplikáciu Schôdze a prihláste sa do svojho účtu. Môžete vidieť všetky nadchádzajúce stretnutia, na ktoré ste pozvaní, pripojiť sa k stretnutiam a naplánovať ich, ak máte hostiteľský účet.

Tu sú úlohy, ktoré môžete vykonať, aby ste sa pripravili na stretnutia a pripojili sa k nim:

Počas vášho stretnutia

Počas schôdze môžete zmeniť svoje audio a video pripojenie, zmeniť pozadie, četovať s ostatnými účastníkmi a podobne. Hostitelia môžu spravovať účastníkov, meniť ich roly a podobne, aby sa zabezpečilo, že všetko pôjde hladko.

V nasledujúcom článku sa dozviete o úlohách, ktoré môžete vykonávať ako účastník alebo hostiteľ počas stretnutia:

Nastavenia aplikácie Meetings

Existujú rôzne nastavenia, ktoré môžete zmeniť, aby ste si schôdzky vylepšili, ako je napríklad zmena profilovej fotky, nastavenie témy a stlmenie hluku na pozadí.

Tu sú úlohy, ktoré môžete vykonať na zmenu nastavení v aplikácii Schôdze: