Преди срещата ви

Преди да можете да се присъедините към събрание от мобилното си устройство, инсталирайте приложението "Събрания" и влезте в профила си. Можете да видите всички предстоящи събрания, на които сте поканени, да се присъедините към събрания и да ги планирате, ако имате хост акаунт.

Ето задачите, които можете да изпълните, за да се приготвите и да се присъедините към събранията:

По време на срещата ви

Докато сте на събрание, можете да промените аудио и видео връзката си, да промените фона си, да разговаряте с други участници и др. Домакините могат да управляват участниците, да променят ролите си и повече, за да се уверят, че всичко ще мине гладко.

Вижте следната статия, за да научите за задачите, които можете да изпълнявате като участник или хост по време на събрание:

Настройки на приложението "Събрания"

Има различни настройки, които можете да промените, за да направите срещите си опит по-добре, като промяна на снимката на потребителския ви профил, задаване на темата и заглушяване на фоновия шум.

Ето задачите, които можете да изпълните, за да промените настройките в Събрания: