Konfigurácia náhlavnej súpravy Cisco Headset 730

Náhlavná súprava Cisco Headset 730 je pripravená na používanie hneď po vybalení z krabice. Pomocou nasledujúcich krokov môžete zjednodušiť prácu a nastaviť novú náhlavnú súpravu.
1

Nabite náhlavnú súpravu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Nabíjanie náhlavnej súpravy pomocou kábla USB-C.

2

Pripojte náhlavnú súpravu k Bluetooth® zariadeniu.

Podrobné pokyny nájdete v témach Zapnutie a vypnutie náhlavnej súpravy a Pripojenie náhlavnej súpravy k zariadeniu Bluetooth.

3

(Voliteľné) Prevezmite a nainštalujte aplikáciu Cisco Headset do svojho mobilného zariadenia.

Mobilná aplikácia Cisco Headsets umožňuje aktualizovať, ovládať a prispôsobovať náhlavnú súpravu z ľubovoľného mobilného zariadenia iPhone alebo Android.


 

Možno budete musieť prepnúť náhlavnú súpravu do režimu párovania, aby ste sa mohli prvýkrát pripojiť k aplikácii Cisco Headset.

4

Inovujte náhlavnú súpravu na najnovší dostupný firmvér.

Ďalšie informácie o prevzatí a inštalácii firmvéru náhlavnej súpravy nájdete v téme Inovácia firmvéru náhlavnej súpravy Cisco Headset 730. Informácie o každom vydaní firmvéru nájdete v nasledujúcich poznámkach k vydaniu.