Cisco-headset 730 är klar att användas direkt. Använd följande steg för att effektivisera din upplevelse och konfigurera ditt nya headset.

1

Ladda ditt headset.

Se Ladda ditt headset med USB-C-kabeln för mer information.

2

Ansluta ditt headset till en Bluetooth-enhet.

3

(Alternativ) Hämta och installera appen Cisco Headsets på din mobilenhet.

Med mobilappen Cisco Headsets kan du uppdatera, kontrollera och anpassa ditt headset från en mobil iPhone- eller Android-enhet.


 

Du kanske måste sätta ditt headset i parkopplingsläge igen för att ansluta till appen Cisco Headsets första gången.

4

Uppgradera ditt headset till senaste fasta programvaran.

Läs i Uppgradera fasta programvaran för ditt Cisco-headset 730 för mer information om hur du hämtar och installerar ny fast programvara för headset.