Náušníky na náhlavnej súprave sú dôležitou súčasťou vášho zážitku. Poskytujú pohodlie, uchopenie a izoláciu zvuku náhlavnej súpravy. Je prirodzené, že po čase sa vankúšiky obnosia, môžete ich však jednoducho vymeniť.

1

Pevne uchopte starú náušnú vložku do ruky, zatlačte nadol a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.

remove old ear pad
2

Starý vankúšik potiahnite smerom od reproduktora.

3

Zarovnajte zárezy na náhlavnej súprave s kolíkmi na vnútornej strane novej náušnice.

ear pad alignment
4

Položte náušník na náhlavnú súpravu. Uistite sa, že kolíky náušníkov sú v jednej rovine so zárezmi na náhlavnej súprave.

5

Uchopte náhlavnú súpravu, pevne zatlačte novú náušnú vložku nadol a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť, že kolíky zacvakli na miesto.

rotate the new ear pad clockwise