Polstrování je důležitou součástí náhlavní soupravy. Poskytuje pohodlní, zajišťuje přilnavost a izoluje zvuk. Je přirozené, že se polstrování postupem času opotřebuje, ale můžete je snadno vyměnit.

1

Staré polstrování uchopte do ruky, zatlačte jej dolů a otočte doleva.

Odebrání starého polstrování
2

Sejměte staré polstrování z reproduktoru.

3

Zářezy na náhlavní soupravě zarovnejte s kolíky na vnitřní straně nového polstrování.

Zarovnání polstrování
4

Polstrování položte na náhlavní soupravu. Kolíky na polstrování musejí být zarovnány se zářezy na náhlavní soupravě.

5

Uchopte náhlavní soupravu, pevně zatlačte na nové polstrování a otočte jej ve směru hodinových ručiček, dokud kolíky nazapadnou na místo.

Nové polstrování otočte ve směru hodinových ručiček