Говорителите за поставяне в ухото на наушниците са важна част от вашето изживяване. Те осигуряват комфорт, сцепление и изолират звука на слушалките ви. С времето ушните говорители се износват, но можете да ги смените лесно.

1

Хванете здраво старата подложка за уши в ръката си, натиснете надолу и я завъртете обратно на часовниковата стрелка.

премахване на старата подложка за уши
2

Извадете стария ушен говорител от говорителя.

3

Подравнете вдлъбнатините на слушалките с щифтовете от вътрешната страна на новата подложка за уши.

подравняване на подложката за ухо
4

Поставете подложката за уши върху слушалките. Уверете се, че щифтовете на подложката за уши са изравнени с вдлъбнатините на слушалките.

5

Хванете слушалките си, натиснете здраво новата подложка за уши надолу и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато чуете щракването на щифтовете на място.

Завъртане на новата подложка за ухо по посока на часовниковата стрелка