כריות האוזניים באוזניות שלך הן חלק חשוב מהחוויה שלך. הן מספקות נוחות, אחיזה ומבודדות את שמע האוזניות. עם הזמן, מגני האוזניים נוטים להישחק, אבל אתה יכול להחליף אותם בקלות.

1

אחוז את לוח האוזן הישן בחוזקה בידך, לחץ כלפי מטה וסובב אותה נגד כיוון השעון.

הסר את לוח האוזן הישן
2

הוצא את מגן האוזניים הישן מהרמקול.

3

יישר את החריצים באוזנייה עם הפינים שבתוך לוח האוזן החדש.

יישור לוח האוזן
4

הנח את משטח האוזן באוזניות. ודא שהפינים של לוח האוזניים מיושרים עם החריצים באוזניות.

5

אחוז באוזנייה האלחוטית, לחץ לחיצה מוצקה על לוח האוזן החדש והפעל את כיוון השעון עד שתשמע את הפינים לחץ למקומו.

סובב את לוח האוזן החדש בכיוון השעון