Pogledajte opciju "Otvorene i rešene greške" za ispravke za sastanke vebeksa sporog kanala za informacije o sporim ažuriranjima kanala.


Izveštavamo o otvorenim i rešenim greškama ozbiljnosti od 1 do 3. Kada ispravka ne uključuje greške koje je pronašao klijent, za tu ispravku neće biti prikazana lista rešenih grešaka.

Pomoću alatke za pretragu cisco grešaka možete da pronađete detalje o navedenim greškama i potražite druge greške koje utiču na određene ispravke Webex sastanaka. Više informacija o korišćenju alatke za pretragu grešaka potražite u pomoći za alatku za pretragu grešaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvh90269

Webex Meetings

Funkcija "Napravi ekran prazno" ne radi na Windows 10 uređajima ako je omogućena kontrola korisničkog naloga.

CSCvi72293

Webex sastanci (Mac)

Ako je Fejsbuk nalog korisnika zaključan, ne mogu da strimuju Webex sastanke na Facebook Live-u.

CSCvh63085

Webex događaji (Windows)

Tokom događaja, kada prezenter deli ekran, učesnici mogu da vide obaveštenja za ćaskanje koja se pojavljuju prezentatoru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb50139

3

Webex Events (klasični)

Webex Događaji (klasični) se zamrzavaju prilikom deljenja video datoteke nakon anketiranja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb38835

3

Webex Webinar (Mac)

Rešen je problem sa padom Webex Webinara kada se domaćin pridružio Mac uređaju

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se, kada se interni korisnici pridruže sastanku, pojavljuju kao gosti na sastanku.

CSCwb16607

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolno čvorište prikazuje pogrešan tip mreže za korisnika Mac-M1 računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb22835

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je jedan korisnik izgubio fokus dok je na pitanje odgovarao drugi korisnik.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg su privilegije učesnika u sastanku nedosledne.

CSCwb09429

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg Windows korisnik može da koristi daljinski upravljač (radnu površinu) čak i ako je daljinski upravljač onemogućen na tipu sesije.

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da šalju izveštaje o problemima pomoću webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb05711

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem kada je došlo do sporosti ili skakanja prilikom prikazivanja prikaza prikaza video kamere.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa ostavom.

CSCwb02886

3

Webex Webinars

Rešen je problem zbog kojeg je panelista primio 17 mejlova sa obaveštenjem o vebinaru.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg funkcija webex meeting desktop Logitech Spotlight deljenja laserskog pokazivača pokazuje ozbiljno zaostajanje.

CSCwa99365

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Osvežava UI za anketiranje, a aplikacija webex sastanci zatim zamrzava.

CSCwa97115

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prezentator ne može da deli (sivo dugme) u x64 Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu.

CSCwa99614

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se kreće do dugmeta "Prihvati" ili "Odbiti" u dijalogu "Odricanje odgovornosti" pomoću tastature.

CSCwb02688

3

Webex Webinars

Otklonjen je problem kada je e-poruka sa obaveštenjem za vebinar promenila datum i vreme do trenutka kada se obaveštenje šalje.

CSCwa92848

3

Webex Webinars

Rešen je problem zbog kojeg je došlo do greške prilikom dodavanja dnevnog reda webex webinar stranici za registraciju.

CSCwa88414

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su, kada je korisnik pokušao da reprodukuje NBR - ARF snimke na različitim Webex lokacijama, dobili grešku.

CSCwa77300

3

Webex sastanak (Windows)

Otklonjen je problem na VDI Webex sastanku gde povremeno prikazuje upozorenje o žutom trouglu (što ukazuje na nizak propusni opseg za video) u traci sličica u štićenim i bočnim prikazima.

CSCwa75485

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa aplikacijom "Webex sastanak" koja prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu "Pridruživanje sastanku ".

CSCwa57943

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg dva učesnika nisu mogla da budu dodeljena sobi za odmor dok nisu napravljeni kohostovi.

CSCwa53841

3

Webex sastanak (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolno čvorište ima neispravan IP korisnika Webex sastanaka.

CSCwa13343

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se drugi telekonferencija pojavljuje kao podrazumevani tip zvuka u zakazanom sastanku nultog poverenja pomoću alatki za produktivnost.

CSCwa06126

3

Webex Webinars

Rešen je problem zbog kojeg registracija poruke "Pošta", učesnici dobijaju poruku jer ovaj događaj zahteva registraciju.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb24342

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se, kada se interni korisnici pridruže sastanku, pojavljuju kao gosti na sastanku.

CSCwb16607

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolno čvorište prikazuje pogrešan tip mreže za korisnika Mac-M1 računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb22835

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je jedan korisnik izgubio fokus dok je na pitanje odgovarao drugi korisnik.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwb09548

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da šalju izveštaje o problemima pomoću webex aplikacije za sastanke na radnoj površini.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75478

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg su privilegije učesnika u sastanku nedosledne.

CSCwb02823

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg funkcija webex meeting desktop Logitech Spotlight deljenja laserskog pokazivača pokazuje ozbiljno zaostajanje.

CSCwa99365

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se Osvežava UI za anketiranje, a aplikacija webex sastanci zatim zamrzava.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa97115

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prezentator ne može da deli (sivo dugme) u x64 Webex Meetings aplikaciji za radnu površinu.

CSCwb01415

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg MacOS prezentator nije mogao da promeni slajdove pomoću tastera sa strelicom nadesno ili nalevo, kada se neko pridružio sastanku ili napustio sastanak.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa74281

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex Meetings (Mac) aplikaciji za radnu površinu ultrazvuk piše kao 'Ultrsound'.

CSCwb04923

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik koji pokušava da kopira informacije o vašoj ličnoj sobi sa Webex lokacije u Chrome ili Edge ne kopira u ostavu.

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg uvidi sastanka ne prikazuju informacije.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da pokrene konverziju lokacije nakon uspeha u prethodnom svetlu.

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg druga opcija telekonferencije nije bila dostupna prilikom zakazivanja iz alatki za produktivnost.

CSCwa68258

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da izbaci učesnika ili učesnike sa sesije sastanka.

CSCwa75503

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici Webex sastanaka dobijaju veoma nizak FPS nakon što su ažurirani na macOSX 12.1 dok su na R41.10.2 za sastanke.

CSCwa60651

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom instalacije preuzete Webex Meetings aplikacije za radnu površinu visi 10% za gostujuće korisnike ili korisnike koji nemaju instaliranu aplikaciju.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg webex sastanci pada u Histogram modulu.

CSCwa59367

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je došlo do greške "unesite važeću e-adresu" prilikom pozivanja e-adrese u Webex Webinars (Moderan prikaz).

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg dodatak prikazuje netačan UI za prilagođeni tip PCN sesije.

CSCwa18146

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kog korisnik ili domaćin ne dobijaju e-poruku za registraciju nakon što se registruju za Webex Training koristeći CCard.

CSCwa41517

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je kontrolno čvorište uspelo da osveži simbol.

CSCvz95768

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg klijent ne može da prosledi poziv učesnika jer Outlook vidi učesnika i domaćina kao isti sastanak.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je (Microsoft slučaj) razmak između znakova na korejskom jeziku u panelu za ćaskanje Webex sastanaka

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa77300

3

Webex sastanak (Windows)

Otklonjen je problem na VDI Webex sastanku gde povremeno prikazuje upozorenje o žutom trouglu (što ukazuje na nizak propusni opseg za video) u traci sličica u štićenim i bočnim prikazima.

CSCwa88414

3

Webex sastanak

Otklonjen je problem zbog kojeg su, kada je korisnik pokušao da reprodukuje NBR - ARF snimke na različitim Webex lokacijama, dobili grešku.

CSCwa75485

3

Webex sastanak

Rešen je problem sa aplikacijom "Webex sastanak" koja prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu "Pridruživanje sastanku ".

CSCwa74281

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex Meetings (Mac) aplikaciji za radnu površinu ultrazvuk piše kao 'Ultrsound'.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa77119

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg uvidi sastanka ne prikazuju informacije.

CSCwa79622

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ne može da pokrene konverziju lokacije nakon uspeha u prethodnom svetlu.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg druga opcija telekonferencije nije bila dostupna prilikom zakazivanja iz alatki za produktivnost.

CSCwa75503

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici Webex sastanaka dobijaju veoma nizak FPS nakon što su ažurirani na macOSX 12.1 dok su na R41.10.2 za sastanke.

CSCwa78451

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg webex sastanci pada u Histogram modulu.

CSCwa68258

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da izbaci učesnika ili učesnike sa sesije sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa60651

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom instalacije preuzete Webex Meetings aplikacije za radnu površinu visi 10% za gostujuće korisnike ili korisnike koji nemaju instaliranu aplikaciju.

CSCwa18146

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kog korisnik ili domaćin ne dobijaju e-poruku za registraciju nakon što se registruju za Webex Training koristeći CCard.

CSCvz49442

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je (Microsoft slučaj) razmak između znakova na korejskom jeziku u panelu za ćaskanje Webex sastanaka

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa88755

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da uredi opseg reprodukcije.

CSCwa58199

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se svi korisnici Webinar sesije pridružuju koristeći PSTN izaziva grešku.

CSCwa57717

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je u niski postojao pogrešan ID učesnika prilikom korišćenja funkcije "Pozovi" iz druge aplikacije na Webex sastancima.

CSCwa53358

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da preuzme webex Meetings aplikaciju za radnu površinu sa Webex lokacije.

CSCwa52200

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je Video feed iz Apple iMac Pro povremeno otkazao na Webex sastancima.

CSCwa58320

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg postoji više padova na Webex sastancima.

CSCwa49809

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je od pozvanog učesnika zatražena lozinka za Webex sastanak.

CSCwa49105

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se korisnicima dodeljuje panelistička uloga kada ne bi trebalo da budu panelisti.

CSCwa49604

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je poziv za Webex sastanke poslat u pogrešnu vremensku zonu.

CSCwa48587

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su korisnici imali povremene padove aplikacije Webex Meetings prilikom završetka Webex sastanaka i kada su im predstavljeni izveštaji o problemima.

CSCwa49955

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg deljeni sadržaj nije vidljiv prilikom pridruživanja iz Webex Web aplikacije.

CSCwa45228

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa greškama Webex Planera prilikom korišćenja Chrome-a u OWA 2016 u prostorijama i u Outlook Client-u.

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg na prinudnom sastanku, zdravstveni proveravač ne bi trebalo da iskače vdi srodnu poruku.

CSCwa39530

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg prilikom kreiranja Webex trening sesije pomoću XML API-ja, pokušaj uređivanja te sesije kasnije postavlja poruku o grešci da trenutna lozinka za trening ne ispunjava minimalne zahteve za smernice lozinke vaše lokacije i da će zahtevati ažuriranje lozinke centra za obuku iako je lozinka nasumično generisana.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Windows VDI korisnici ne mogu da vide deljeni sadržaj.

CSCwa96125

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se Telepresence uređaji (On-premesis ili Cloud registrovani) ne vide unutar Webex sastanka ili se pojavljuju na listi učesnika ili se, međutim, čuju u okviru sastanka.

CSCwa55538

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meeting pada neposredno nakon pokušaja korisnika da se pridruži ličnoj sobi iz Webex Meetings aplikacije za radnu površinu.

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika ruši kada je kamera uključena.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa75485

3

Webex sastanak (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meeting prikazuje cifru umesto slike profila na ekranu "Pridruživanje sastanku ".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa70696

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg druga opcija telekonferencije nije bila dostupna prilikom zakazivanja iz alatki za produktivnost.

CSCwa58289

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Windows VDI korisnici ne mogu da vide deljeni sadržaj.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa18146

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kog korisnik ili domaćin ne dobijaju e-poruku za registraciju nakon što se registruju za Webex Training koristeći CCard.

CSCwa57717

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je pogrešan ID učesnika u niski prilikom korišćenja poziva iz druge aplikacije na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa52200

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je Video feed iz Apple iMac Pro povremeno otkazao na Webex sastancima.

CSCwa55228

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da deli ekran sa sekundarnog monitora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa46689

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg na prinudnom sastanku, zdravstveni proveravač ne bi trebalo da iskače vdi srodnu poruku.

CSCwa58320

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg postoji više padova na Webex sastancima.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika ruši kada je kamera uključena.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa34744

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Meetings ruši kada uključite kameru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa19202

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg opcija menija "Prikaži aktivni zvučnik u fazi" ne radi ispravno.

CSCwa24137

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da kopiraju deljeni sadržaj kada prezentator deli ekran.

CSCwa26783

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg planiranje sastanka sa alatkama za produktivnost nije bilo moguće tokom deljenja tokom sastanka.

CSCwa29320

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je TLS1.3 automatski omogućen nakon pridruživanja sastanku.

CSCwa26230

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg opcija "Vrati u klasičan režim deljenja ekrana" ne radi ispravno.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa22216

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je lista učesnika osvežena kada je korisnik kliknuo na red liste učesnika prilikom pretraživanja sa nepraznanom niskom.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa15708

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg tokom izvoza korisnika sa kontrolisanog čvorišta upravljane lokacije stranica začeće.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se unakrsni vafl prikazuje kada prezentator deli sadržaj.

CSCvz85250

1

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada je korisnik započeo ili se pridružio sastanku on proizvodi Plavi ekran smrti (BSoD).

CSCvz49337

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex sastanci generišu izveštaj o padu prilikom završetka ili napuštanja sastanka, kôd pada: Koji je zatamnio Microsoft.

CSCvz95778

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg nije bilo audio zapisa i deljenja kada su se korisnici pridružili sastanku, ali mogu da vide druge video zapise. Zvučno dugme samo prikazuje opciju "Poveži zvuk" i onemogućeno je.

CSCvz55366

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je opcija "Zahtevaj učesnike da se prijave pre pridruživanja događaju" neproverena, opcija "Zahtevaj prijavljivanje" se ne ažurira ispravno.

CSCwa06535

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se video zapis učesnika Webexa i dalje prikazuje na video uređaju čak i nakon promene iz paneliste u učesnika.

CSCvz99899

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "International Date Line West" prikazan na Webex pozivu za učesnike.

CSCvz81624

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex ne šalje obaveštenja o otkazivanju sastanaka učesnicima kada je sastanak zakazan u programu Outlook Productivity Tools.

CSCvz80167

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je n problem zbog kog analitika kontrolnog čvorišta pokazuje da se učesnici pridružuju koristeći tip pregledača, IE6 iako je Microsoft Edge bio podrazumevani pregledač.

CSCwa17396

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klasična e-pošta Webex sastanaka uključuje neodvojivu promenljivu %AttendeePrivilegeHtml%.

CSCvz85817

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se video zapis učesnika Webexa i dalje prikazuje na video uređaju čak i nakon promene iz paneliste u učesnika.

CSCvz91498

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se plavi ekran smrti pojavljuje prilikom premeštanja prozora Webex Мeetings na više monitora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ima kašnjenje kada učesnik deli sadržaj tokom Webex sastanka lične sobe.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa05390

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se samo-video zapis bez dugmeta za onemogućavanje video zapisa prikazuje u prozoru "Događaj pre spajanja" za Mac učesnike.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg je usluga obuke privremeno nedostupna.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa26230

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem zbog kojeg Windows započinje mcs deljenje, uvek koristite DUP(klasičan) režim hvatanja

CSCvz54755

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg klijent ima kašnjenje kada učesnik deli sadržaj tokom Webex sastanka u ličnoj sobi.

CSCwa26224

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik vidi sivi ekran tokom deljenja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCwa05390

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se samo-video zapis bez dugmeta za onemogućavanje video zapisa prikazuje u prozoru "Događaj pre spajanja" za Mac učesnike.

CSCwa03591

3

Webex Training

Rešen je problem zbog kojeg je usluga obuke privremeno nedostupna.

CSCwa01241

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je više korisnika iskusilo pad aplikacije Webex Meetings na radnim stanicama prilikom pokušaja pridruživanja sastanku.

CSCvz81568

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se privilegije učesnika menjaju tokom sastanka.

CSCwa01258

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je rezolucija kamere podrazumevano bila 360p u 41.10.4.

CSCvz99931

2

Webex događaji (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se tokom događaja "Sve ruke" - aplikacija za radnu površinu Webex Meetings zamrzla (Mac)

CSCwa01263

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se unakrsni vafl prikazuje kada prezenter deli sadržaj.

CSCvz99042

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici publike ne mogu da vide aktivnog video korisnika kada je omogućena "Prikaži aktivni zvučnik sa deljenim sadržajem".

CSCwa08612

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg nadogradnja Apple M1 uređaja sa 41.9.x na 41.10.7.14 nije uspela i ne može da se pridruži sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz76403

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku kao panelista sa iPad-a i dobio je grešku "Netačna lozinka".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz47864

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se učesnik pridružio Webex Events (klasičnom) sastanku, a prezentator započeo deljenje ekrana, prozor sastanka se ponekad srušio.

CSCvz76218

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su korisnici prijavili da na Veb stranici webeks lokacije ne mogu da uređuju izveštaje zahvalnosti.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz59221

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu za sastanke treba da koristi oznaku omogućenu za korisničko kontrolno čvorište, simbol Webex Oauth ili ime i e-poštu da bi se pridružila sastanku.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da dobije ID ekrana kada počne da deli tako da ide u GDI režim.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se neseljeni sadržaj prikazuje tokom deljenja aplikacija.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se, kada delite bilo koju Microsoft Office aplikaciju ili SnagIT aplikaciju na Webex sastanku, sadržaj na radnoj površini (iza deljene aplikacije) prikazuje na granici (sve 4 strane deljene aplikacije).

CSCvz68502

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se, kada pokušavate da snimite sesiju na cloud serveru pomoću snimanja, veza sa serverom ne povezuje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz69715

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke na radnoj površini pada sa ručnog isticanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz47864

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada se učesnik pridružio Webex Events (klasičnom) sastanku, a prezentator započeo deljenje ekrana, prozor sastanka se ponekad srušio.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz59221

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg webex aplikacija za radnu površinu za sastanke treba da koristi oznaku omogućenu za korisničko kontrolno čvorište, simbol Webex Oauth ili ime i e-poštu da bi se pridružila sastanku.

CSCvz60606

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da dobije ID ekrana kada počne da deli tako da ide u GDI režim.

CSCvz61764

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se neseljeni sadržaj prikazuje tokom deljenja aplikacija.

CSCvz62462

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog se, kada delite bilo koju Microsoft Office aplikaciju ili SnagIT aplikaciju na Webex sastanku, sadržaj na radnoj površini (iza deljene aplikacije) prikazuje na granici (sve 4 strane deljene aplikacije).

CSCvz41837

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ekran prazan tokom deljenja sadržaja za učesnika na Mac računaru.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz56519

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se jačina zvuka mikrofona prilagođava automatskom čak i kada je opcija onemogućena.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljenje VDI sadržaja zamagljeno nakon nadogradnje na Webex sastanak 41.2.

CSCvz48850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se reakcije ne mogu slati u aplikaciji Webex Meetings nakon što korisnik isključi opcije sastanka kao što su Q&A i chat.

CSCvz48455

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici koji se pridružuju Webex sastancima možda predstavljeni sa prozorom dijaloga odricanja odgovornosti koji zahteva da korisnici priznaju izborom opcije "Prihvati" ili "Odbiti". Dugme "Prihvati" je istaknuto plavom linijom, ali kada korisnici pritisnu taster Enter ništa se ne dešava.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz40294

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se neki učesnici suočavaju sa problemom tokom Webex događaja (klasični) - poruka "Izaberite panelistu u meniju "Pitaj"..." stalno se pojavljuje i ne može da se ukloni.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz31585

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do poruke o iskačućim porukama prilikom zatvaranja sastanka.

CSCvz40298

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se virtuelna pozadina aktivira iako je onemogućena za organizaciju.

CSCvz36429

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg kada je korisnik pritisnuo taster Caps Lock i razmak traku, unmute nije uspeo.

CSCvz39535

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex srušio kada je koristio opciju "Deli datoteku".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver Cisco Webex Mrežnog konvertora za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima.

CSCvz24885

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg novije verzije webexa (41.6 i novije) ne funkcionišu sa audio sistemom koji se koristi za sastanke kao unos reda.

CSCvz32851

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da sačuva vrednost u bazi podataka za lokacije omogućene za kontrolno čvorište.

CSCvz23945

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnici VOIP Audio zvuka nisu mogli da čuju PSTN korisnike.

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvz15117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kamera USB Logitech Rally ne prikazuje kao opciju uključivanja tokom Webex sesije.

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnici nisu mogli da se pridruže Webex sastancima na MacOS-u, što je rezultiralo greškom.

CSCvz20103

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg opcije sastanka lične sobe ne izlaze iz sinhronizacije sa postavkom korisničkog nivoa.

CSCvz09577

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je veza za pridruživanje sastanku nedostajala u pozivnicama za e-poštu planiranim pomoću Webex planera

CSCvz08241

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici mogu da zakažu Webex događaje (nove) iako nemaju licencu za planiranje događaja(klasičnih).

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

CSCvz08835

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg specijalni znakovi nisu dostupni prilikom deljenja ekrana i preuzimanja kontrole u Mac računaru.

CSCvz36872

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, trepere crne ili bele kutije koje se pojavljuju, a vidljive su i na snimku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz49301

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljenje VDI sadržaja zamagljeno nakon nadogradnje na Webex sastanak 41.2.

CSCvz48850

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se reakcije ne mogu slati u aplikaciji Webex Meetings nakon što korisnik isključi opcije sastanka kao što su Q&A i chat.

CSCvz36872

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, trepere crne ili bele kutije koje se pojavljuju, a vidljive su i na snimku.

CSCvz48455

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem kada su korisnici koji se pridružuju Webex sastancima možda predstavljeni sa prozorom dijaloga odricanja odgovornosti koji zahteva da korisnici priznaju izborom opcije "Prihvati" ili "Odbiti". Dugme "Prihvati" je istaknuto plavom linijom, ali kada korisnici pritisnu taster Enter ništa se ne dešava.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz40294

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se neki učesnici suočavaju sa problemom tokom Webex događaja (klasični) - poruka "Izaberite panelistu u meniju "Pitaj"..." stalno se pojavljuje i ne može da se ukloni.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz39535

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada.

CSCvz38474

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem kada korisnik uvek dobije poruku o grešci sa Cisco Webex sastanaka.

CSCvz36429

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg funkcija "Gurni na razgovor" ili "Blokiraj" ili "Drži prostor za privremeno nepromenj" ne funkcioniše.

CSCvz33663

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Media Engine (WME) aplikacijom koja deli loš korisnički interfejs za podršku keynote ili PowerPoint režimu prezentacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

CSCvz31585

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do poruke o iskačućim porukama prilikom zatvaranja sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz20393

2

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog je došlo do zamrzavanja povremene aplikacije Webex Meetings kada se korisnici pridruže velikom sastanku sa učesnicima sastanka više od 600.

CSCvz26556

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg reakcije i pokreti rukama nisu radili tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se pridruže Webex sastancima koristeći aplikaciju Webex Meetings na MacOS-u, što je rezultiralo greškom u kojoj je navela "Imate problem sa mrežom. Proverite lokalnu mrežu i pokušajte ponovo".

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik izabere deljeni ekran sa opcijom Optimizuj za kretanje i video, deljeni sadržaj treperi za prikazivač.

CSCvz20677

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik pokrene normalno deljenje i učesnici deljenja visokih fpsova vide treperenje prozora aplikacije.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy82461

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg automatsko zaključavanje predloška ne prenosi na sastanak planiran pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy87017

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kog kada se korisnik pridruži sastanku koristeći pregledač (tanak klijent) i unese e-poruku sa "+" u njemu, sledeće dugme je sivo.

CSCvy63991

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg korisnici kada su se pridružili sastancima koristeći uobičajenu e-adresu kao panelista sa ipad-a nisu mogli da se pridruže Webex događajima (novim) ili Webex događajima (klasičnim).

CSCvy82670

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg aplikacija Webex Meetings na radnoj površini ne bi trebalo da završi sastanak ako korisnik prestane da deli ekran.

CSCvy62502

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se tonovi unosa i izlaza čuju na sastanku i na snimku.

CSCvy50910

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg u Webex događajima neki učesnici ne mogu da vide PPT nakon što se pridruže sesiji.

CSCvy72961

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg veze preusmeravanja ne funkcionišu za pokretanje ili pridruživanje sastancima nakon što je lokacija preimenovana od poslednje nadogradnje.

CSCvy60565

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg, kada domaćin deli video zapis, učesnici ne mogu da čuju zvuk. Ali panelisti mogu da čuju zvuk koji dolazi iz videa

CSCvy62893

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex aplikacija za sastanke pada za učesnike I domaćini sastanka završavaju sastanak kada učesnik ima loš kvalitet mreže, umesto da se normalno zatvara.

CSCvy67539

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom deljenja niske stope okvira.

CSCvy79610

3

Webex Training

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da .zip materijalima za kurseve u Webex Obuci.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvy84944

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy80196

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg više učesnika nije moglo da vidi video prezentatora u događaju i moglo je da vidi samo crni ekran.

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa vezom za audio emitovanje.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy77279

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg ime za prikaz nije ispravno prilikom prijavljivanja na kontrolisano čvorište kontrolisanog naloga.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

CSCvz01735

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom deljenja ekrana ili aplikacije u Webex sastanku neki artefakti pojavljuju nasumično na ekranu za sve učesnike koji primaju, pojavljuju se treperenje crnih ili belih kutija za vafle i vidljivi su i na snimku.

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy78660

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

CSCvt43163

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljeni sadržaj trepereći tokom udela visoke stope okvira.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvz10034

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg prečica za Webex sastanke Alt+enter ne funkcioniše na verziji 41.7.

CSCvz16789

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici ne mogu da se pridruže Webex sastancima koristeći aplikaciju Webex Meetings na MacOS-u, što je rezultiralo greškom u kojoj je navela "Imate problem sa mrežom. Proverite lokalnu mrežu i pokušajte ponovo".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy98859

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem kada tokom snimljenog sastanka korisnik započne deljenje, učesnici mogu da vide poslednju stranicu prethodno deljene datoteke.

CSCvz04975

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem na Mac računaru gde Webex ne reaguje nakon deljenja ekrana.

CSCvz08112

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se privremena aplikacija za Webex Events ne pokreće nakon preuzimanja.

CSCvz08835

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg specijalni znakovi nisu dostupni prilikom deljenja ekrana i preuzimanja kontrole u Mac računaru.

CSCvy89914

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se webex aplikacija za sastanke na radnoj površini zamrzne tokom deljenja sadržaja ili nakon preuzimanja daljinskog upravljača.

CSCvz10530

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija za sastanke korisnika (Windows) ruši kada su premešteni sa glavnog sastanka u predvorje.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy97434

2

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg domaćin nije mogao da vidi sadržaj ćaskanja tokom Webex sastanka.

CSCvy93849

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistem pada za više korisnika koji koriste Webex aplikaciju za sastanke (41,6 i 41,7) u operativnom sistemu Windows.

CSCvy80185

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg dugme "Priguši ton" ili "Unmute" ne prikazuje ispravan status mikrofona. Kada korisnik klikne na dugme "Priguši ton" da bi se omutio, simbol mikrofona je zelen, ali tekst na dugmetu glasi "Unmute".

CSCvz02471

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik vidi sledeće obaveštenje na panelu za ćaskanje na sastancima: "Na sastanku postoje korisnici čija im politika organizacije ne dozvoljava da učestvuju u ćaskanju."

CSCvy87911

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg softver konvertora za snimanje mreže Cisco Webex za lokalne standarde koji nisu engleski sadrži stavku menija "Datoteka> "Otvaranje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy93250

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen problem sa povezivanjem audio emitovanja

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy84944

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik deli prezentaciju u Keynote aplikaciji. Kursor nestaje prilikom premeštanja na sekundarni ekran.

CSCvy83918

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je "Uvidi ljudi" prikazani na Webex sastancima.

CSCvy86883

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg učesnici nisu bili u mogućnosti da se pridruže laboratoriji "Hands-on".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

CSCvy82224

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanke iz IE ili Edgea. Nema iskačućih prikaza aplikacije webex sastanaka na radnoj površini.

CSCvy78660

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg url adresa aplikacije Cisco Webex Meetings za Mac OS ima problem sa preusmeravanjem.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34559

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg panelističko pretraživanje sa gornjim predmetom ne funkcioniše za imena na ćirilici.

CSCvy44417

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je pogrešan format datuma prikazan u Veb interfejsu Webex sastanaka prilikom korišćenja regiona "Nemačka".

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je ikona ruke za podizanje nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesija prekida.

CSCvy45080

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je aplikacija webex sastanka na radnoj površini prisiljena na prikaz celog ekrana samo na Windows uređajima.

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy55346

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg prilikom oduzimanja veličine prozora "Webex sastanci" imate pre sastanka. Ne radi ispravno kada je u operativnom sistemu Windows 10 omogućena traka zadataka koja se automatski skriva.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što je sa liste za sastanke aplikacije Webex sastanci na radnoj površini izabrao stavku "Pridruživanje".

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy69204

3

Webex Meetings

Rešen je problem na Webex VDI sastanku, gde se statistika ne vidi za VDI korisnika.

CSCvy63468

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg biračko veće ne prikazuje sadržaj u tamnoj temi Webexa.

CSCvy87305

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da učita drugu stranicu upravljanja registracijom za sastanak, pošto je to bila prazna stranica.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy60565

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg u beta verziji Webex Events panelisti mogu da vide deljeni sadržaj koji je video zajedno sa audio zapisom, ali učesnici mogu da vide samo video zapis, ali ne mogu da čuju zvuk.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy47286

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg voditelj sastanka kaže da ćaskate sa 'svima', ali nije funkcionisalo kako treba tokom sastanka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy30127

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona "Podigni ruku" nestala nakon što je ponovo pokrenula glavnu sesiju iz sesije prekida.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy40452

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa sporim pristupom tastaturi.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx82628

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa ARF datotekom mrežnog plejera za snimanje koja je raščlanjivala van granica pročitajte ranjivost otkrivanja informacija.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvy11073

2

Webex Meetings

Rešen je problem sa Webex Veb aplikacijom koja može da omogući video zapis nakon što ga domaćin onemogući za sastanak.

CSCvy17162

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa API, listama "Nedavne lične sobe" koje bi trebalo da budu iste između Webex Meetings aplikacije za radnu površinu i stranice.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy09251

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvx81034

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da se pridruži sastanku iz aplikacije na radnoj površini.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

CSCvy17919

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada e-pošta uključuje apostrof ili ponude, a zatim grafikon poziva za uslugu dodatka nije uspeo.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy12763

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa korisničkom greškom kada korisnik koristi UPN poštu O365 naloga i ona je postavljena kao deaktivna.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvx94000

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03067

3

Webex sastanci (Mac), Webex Events (Mac), Webex Trainings (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg će Mac za Webex sastanke, Webex događaje i Webex obuke kreirati Webex fasciklu u putanji dokumenata.

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy15845

3

Webex sastanci (Windows i Mac)

Otklonjen problem gde Egipat izvan Kaira treba da bude Egipat na listi zemlje/regiona u dijalogu Audio veza

CSCvx77304

3

Webex sastanci, Webex događaji

Rešen je problem zbog kojeg postoji neusklađenost između vremenskih zona u Webex sastancima i Webex događajima

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy29824

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da zakaže sastanke kada je izabran jedan tip sesije.

CSCvy17751

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik dobio grešku sa upozorenjem da je registracija puna za ovaj sastanak .

CSCvx94314

3

Webex obuke

Rešen je problem zbog kojeg veza otkazivanja izgleda ne radi za Webex Trainings.

CSCvy24266

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16335

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy04018

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg vreme registracije potvrđuje da je e-pošta uvek zasnovana na (Pacific Time (US & Canada).

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

CSCvy03057

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg deljenje SVS-a ne može da dobije video slike na MAC 10.12.6.

CSCvx89410

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prozor koji nije deljen procureo tokom deljenja aplikacija na windows platformi.

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg HTML <br> oznaka ne radi u imenu naslova događaja.

CSCvy16984

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lozinke za sastanak često generisane nisu dozvoljene, s obzirom da prezime sadrži samo jedno slovo.

CSCvy18555

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je prvi učesnik koji se pridružio prezentator trenutnog sastanka, ali neće biti za drugi sastanak koji se ponavlja.

CSCvy24417

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa prikazivanjem problema u prilagođenom registracionom obrascu u programu Internet Explorer.

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41.4.

CSCvx90504

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa CSRF ranjivošću Cisco Webex sastanaka.

CSCvx73230

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

CSCvx73105

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa ranjivosti bafera za snimanje mreže Cisco Webex.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy48218

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik testirao Webex Events (novo), primetio neočekivano ponašanje privilegija kada je panelista prešao na učesnika.

CSCvy48216

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg ne možete da prikažete puno ime u rezultatima ankete

CSCvy38473

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem da bi se sprečilo slanje konfiguracije 90p rezolucije.

CSCvy48203

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa padom sistema.

CSCvy48220

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kog korisnik ne može da se pridruži Webex događajima preko mobilnog pregledača.

CSCvy40738

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se pridruži sastanku lične sobe nakon što kliknete na dugme "Pridruži se" sa liste sastanaka aplikacije Webex Desktop.

CSCvy41117

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do odlaganja pridruživanja Webex sastanku.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy34730

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg zvučna kutija za emitovanje nije bila dostupna.

CSCvy34453

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa opisom Webex snimaka sastanaka.

CSCvy34724

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da se omami ili priguši.

CSCvy34720

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg će aplikacija za sastanke tokom sesije deljenja blokirati sastanke zakazane za sastanke zakazane pomoću alatki za produktivnost.

CSCvy37220

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je klijent imao problema sa snimanjem vebinara.

CSCvy34718

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su izvezene datoteke rezultata ankete uključivale anonimne e-adrese.

CSCvy34366

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kog korisnik ne može da otvori anketu o događaju objave u pregledaču.

CSCvy41885

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem sa kaskadom video zapisa korisnicima sastanaka.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24330

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg webex video ekran povremeno isključuje veličinu.

CSCvy28920

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa rasporedom protoka postavljenim na Webex sastancima koji nisu ispoštovani prilikom protoka pomoću Windows aplikacija.

CSCvy23949

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg audio ili video dijalog Webex VDI sastanka ne može da iskače iz igre da bi podržao sastanke.

CSCvy16335

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je reč "Stage" netačno prevedena na nemački jezik.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je lokalnom snimku nedostajao nastavak video zapisa sa kompletom sobe u rasporedu girdova.

CSCvy24266

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg učesnici nestaju sa Mac chat liste kada je iOS prezenter postao učesnik.

CSCvy16935

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg multimedijalna tabla nestaje ako korisnik deli ili predstavlja nešto poput PowerPoint slajda ili ekrana.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy24895

3

Webex Events

Otklonjen je problem zbog kojeg će prilikom zakazivanja Webex događaja (klasičnog) i izbora stavke "Pozovi kao alternativnog domaćina" za panelistu, panelista dobiti poziv paneliste, ali ne i alternativni poziv domaćina. Ovo ne dozvoljava panelisti označenoj kao alternativni domaćin da započne sastanak ili preuzme ulogu domaćina umesto domaćina.

CSCvy23917

3

Webex događaji (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex događaji više puta srušili, prvo za svog domaćina, a zatim i za sve ostale.

CSCvy24747

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg izveštaj o problemu neprekidno iskače.

CSCvy24284

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg se broj pada dosta povećava u izveštaju o trijaži.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy12572

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnik ne može da pozove prijatelje na sastanak.

CSCvx87312

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg učesnici ne mogu da pozovu prijatelje na sastanak.

CSCvy11358

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg video uređaj koji se pridružuje kao domaćin ne može da priguši webex alatku "Sastanci" (Windows) koristeći sve funkcije "Prigušiton".

CSCvx98749

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg korisnik nije mogao da otvori sastanak sa punom funkcijom pomoću Webex aplikacije u safariju.

CSCvy09251

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se prozor Webex sastanaka zamrzava nakon pridruživanja sastanku.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se VDI ekran automatski zaključava tokom tekućeg Webex sastanka zbog neaktivnosti VDI sesije od oko 15mins.

CSCvw84500

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex meetings radne površine za Mac ruši kada je omogućena zamena pozadine.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Rešen je problem u muzičkom režimu kada se zvuk ne reprodukuje neprekidno, zaustavljajući se na nekoliko sekundi na kraju učesnika.

CSCvy05253

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg su lične slike ili otpremljene slike virtuelne pozadine u boji iskrivljene na MacOSbig Sur - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom izbora USB priložene kamere u potpunosti zamrzava Webex aplikaciju ili Webex aplikaciju za sastanke na radnoj površini.

CSCvy08617

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg se dodeljivanje sesije prekida ne čuva čak i kada korisnik počne da deli.

CSCvy05970

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg u dijalogu "Privilegije" nedostaje tekstualna oznaka.

CSCvy17914

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg lokalni snimak na MacOs Big Suru nije uključio video unos u datoteku za snimanje.

CSCvy17904

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg za korisnike sastanaka zvuk ne radi dok ne otvore audio postavke i kliknu na dugme za testiranje ili promene opcije izlaznog zvučnog signala i vrate ih nazad.

CSCvy05247

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Mac M1 ruši prilikom proširenja ekrana video panela na drugom monitoru.

CSCvy17144

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg sistemi otkazuju kada se preuzimanje otkaže.

CSCvy03049

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je uklonjeno "Ćaskanje sa svima" kada se korisnik pridružio sastanku kao učesnik.

CSCvy26502

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg video zapis ne može da se pomera na vrhu Mac računara.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy06450

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kontrolna traka ne bi trebalo da se pojavljuje kada daljinski upravljači učesnika u DS-u imaju režim celog ekrana, a zatim pritisnu taster ESC.

CSCvy03082

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvy04605

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg webex Meetings aplikacija za računare pada prilikom proširenja table učesnika tokom deljenja ekrana.

CSCvy10630

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac šalje samo jednu analizu poziva za događaj kada se korisnik pridruži sastanku.

CSCvy09841

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg Webex Meetings aplikacija za radnu površinu za Mac ne pokazuje čistog korisnika telefona kada korisnik podataka napusti sastanak.

CSCvy10044

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se korisnik automatski prebacio na VoIP audio kada se pridružio sesijama prekida.

CSCvy10008

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem zbog kojeg je korisnik poslat u čekaonicu tokom sastanka kada je prekinuta veza tokom pozivanja.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvy01025

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg je bilo lošeg video zapisa na sastancima nakon što je korisnik nadogradio na 41,4,4.

CSCvx88565

2

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se aplikacija "Mac sastanak" domaćina zamrzava kada učesnici ukljuce kameru.

CSCvx85116

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem sa MP4 lokalnim snimkom koji ne može da se promeni kao aktivan zvučnik.

CSCvx65494

3

Webex sastanci (Windows)

Otklonjen je problem sa veličinom table za ćaskanje koja se menja za domaćina svaki put kada se panel učesnika automatski ažurira.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik operativnog sistema Windows 7 prijavljuje problem zbog kojeg se računar zamrzava kada koristi Cisco Webex sastanak, a učesnici ukljucuju video.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je na snimku nedostajao zvuk.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik dobija poruku o grešci da je veza za sastanak nevažeća za sastanke koji su planirani iz webex prostora.

Greške navedene u sledećoj tabeli opisuju neočekivano ponašanje u ovom izdanju. Za više detalja pogledajte alatku za pretragu grešaka.

Broj greške

Stepen značaja

Pogođena oblast proizvoda

Opis

CSCvx72101

2

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg više korisnika ne može da se pridruži Webex sastancima.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je učesnik primao e-poruku o otkazivanju iako početni poziv nije poslat.

CSCvx82048

2

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik Mac telefonije ne može da promeni aktivne zvučnike.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je status korisnika netačan za (korisnika koji je prisustvovao) u izveštaju o registraciji.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da preuzme .ics datoteku nakon uređivanja jednog periodičnog sastanka na Webex lokaciji.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je vreme početka snimanja zamenjeno createtime u tabeli za snimanje usluge.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg Webex prepoznaje samo slova sa malim slovima ključnih reči koje se lako pogađaju, kao što su ime kompanije, korisničko ime ili tema sastanka.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka e-pošte nisu zamenjene prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg iskačući prozor registracije sastanka ne izgleda ispravno za učesnike.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je dijalog "Live streaming" prazan ili prazan ako WebView2 nije instaliran na sistemu.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada korisnik klikne na dugme za ažuriranje za seriju ažuriranja programskog dodatka, veza sa izuzetkom pokazuje da je sastanak otkazan.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg u nekim okruženjima klijent programskog dodatka postavlja nedefinisane rezultate e-pošte spoljnog korisnika, a sastanak nije uspeo.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do sporog vremena pridruživanja iz aplikacije zbog zamrzavanja API-ja.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg kada korisnik planira sastanak iz Webex planera (programskog dodatka), pozivnica je nepotpuna i informacije nedostaju, a "Dugme za pridruživanje" se ne vidi na registrovanom uređaju u oblaku.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg je WinApp: Ne bi trebalo da se ažurira kada je verzija ista između instaliranja aplikacije i razmeštene aplikacije.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se NBR transkript preuzima sa sufiksom *.txt ne *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg REDhat API za snimanje daje 403 pre početka sastanka.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne bi trebalo da izlazi iz režima prikaza celog ekrana kada pritiska taster ESC u sesiji daljinskog upravljača.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg Webex aplikacija (Android) ne može da pokrene sastanak bez instaliranja Webex aplikacije za sastanak.

CSCvw84488

3

Webex sastanci (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija webex sastanci za Mac pada.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg bi preliminarni izveštaj trebalo da filtrira neke prazne zapise.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg su virtuelne pozadine onemogućene.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg konvertovana .arf .mp4 datoteka ne prikazuje video zapis.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg se zvuk ne povezuje automatski nakon što se domaćin pridruži Webex sastanku.

CSCvx41764

3

Webex sastanci (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg je ikona videa bila siva na MacOS Big Sur 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem sa Webex Meetings aplikacijom za radnu površinu (41.1) gde korisnik treba dva puta da zatraži uređivanje Whiteboard-a koji je pokrenut sa iOS uređaja.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćin ne može da priguši zvuk za učesnika sastanka.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg su informacije o vremenskoj zoni netačne u e-poruci "Moderan prikaz".

CSCvx57566

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg kada se učesnik vrati iz lobija, podnošenje biračkih mesta je zaglavljeno u 'u toku'.

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg lista sastanaka u webex sastancima na radnoj površini pogrešno prikazuje ime domaćina.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kog je došlo do otkazivanja pridruživanja sastanku zbog statičnih datoteka Vebnga koje ne postoje, što dovodi do greške "bez vrednosti u stavci".

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je došlo do pada Windows aplikacije kada je započet trenutni sastanak.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Rešen je problem kada lokacija ne prikaže vrednosti kada se koristi predložak e-pošte "Alatke za produktivnost".

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg je deljena veza isečena.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg prilikom zakazivanja sastanka koji se ponovo odvija na Webex lokaciji, poslednji dan se ne prikazuje u Webex kalendaru.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da započne sastanak "Sastanak odmah" na Vebeks aplikaciji za mobilne uređaje.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg poruka za ćaskanje ne može biti poslata dok korisnik nije izabrao imtem za slanje.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa daljinskim upravljačem gde korisnik oslobađa kontrolu nad mišem bez ikakvih smetnji od domaćina.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnik ne može da učita željene postavke u programu Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg dolazi do izuzetka prilikom kreiranja SIP sastanka na I18N lokaciji.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Rešen je problem koji se javlja prilikom zakazivanja sastanka pomoću prilagođenog tipa sesije lične konferencije.

CSCvx69962

3

Webex događaji (Windows)

Otklonjen je problem zbog kog se video zapis zaustavlja za sve učesnike nakon što se broj učesnika poveća na više od 1000 u Webex događajima.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg korisnik ne može da pokrene Webex sastanak optimizovan za VDI u Windows 10 (32-bitni) VMware okruženju.

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg kada domaćini zakažu sastanak preko Cisco Webex planera u programu Outlook učesnici ne mogu biti izabrani kao kohost, oni su sivi.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neki korisnici pronalaze sastanke lične sobe koji ne podržavaju sesije prekida.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Došlo je do problema zbog kojeg korisnik ne može da promeni audio pin.

CSCvx87955

3

Webex Events

Rešen je problem zbog kojeg nakon primene XML API 41.1.1 Webex stranice ne dozvoljava panelisti događaja ili alternativnom domaćinu da započne događaj kada su pozvani pomoću XML API-ja CreateMeetingAttendee Zahtev.

CSCvx88833

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg Mac klijent ne može da se pridruži Webex događaju ako ime konferencije sadrži specijalne znakove.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg neke promenljive predloška Webex sastanaka koje su podržane za alatke za produktivnost Webex sastanaka ne popunjavaju očekivane informacije o pozivu za sastanak prilikom korišćenja programskog dodatka Webex Scheduler.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg korisnici Webex lokacije dobijaju e-poruke upozorenja o deaktivaciji naloga uprkos tome što su aktivni na lokaciji.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Rešen je problem zbog kojeg domaćini i kohosti nisu u mogućnosti da započnu E2E sastanke.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg neki korisnici ne mogu da učitaju uvide u sastanke.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Rešena je XSS ranjivost kolačića zasnovana na Cisco Webex sastancima.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se tokom korišćenja zamagljene ili virtuelne pozadine javlja treperenje.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Rešen je problem sa otkazivanjem poziva na video uređaj ako se njihova vremenska zona profila nalazi na istoj geografskoj lokaciji kao i Webex lokacija.

CSCvx95528

3

Webex događaji (Mac)

Otklonjen je problem zbog kojeg se aplikacija Webex Events za Mac ruši nakon pokretanja događaja.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Rešen je problem u video centričnom snimanju, gde kada se deljenje dokumenata dovrši, snimak je i dalje zaglavljen u dokumentu i ne prebacuje se na fotoaparat.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Otklonjen je problem zbog kojeg se panel učesnika ponovo pojavljuje nakon što se učesnik vrati na prikaz video trake tokom deljenja.

CSCvx86960

3

Webex sastanci (Windows)

Rešen je problem zbog kojeg SSO potvrda identiteta ne funkcioniše, kada se sastanci održavaju na goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Obuka (Mac)

Rešen je problem zbog kojeg se Webex Training ruši na Mac OS Apple M1 čipu.

CSCvx85090