1

Izaberite stavku Snimci na levoj traci za navigaciju.

Na stranici "Moji snimljeni sastanci" možete videti snimke za sve Webex sastanke, događaje i treninge koje ste vodili i snimali. Možete da zadržite do 900 GB snimaka.

Moji snimljeni sastanci
2

Izaberite Više pored imena snimka, a zatim izaberite stavku Izbriši >izbriši. Da biste izbrisali više snimaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored više snimaka, a zatim izaberite stavku Izbriši > izbriši.

Snimci se premeštaju u smeće i ostaju na kartici "Izbrisano" 30 dana, osim ako ih trajno ne izbrišete.

3

Da biste trajno izbrisali snimak koji se trenutno slio u smeću, > "Izbrisano smeće" pored imena snimka. Da biste trajno izbrisali više snimaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored više snimaka, a zatim izaberite stavku Izbriši > izbriši. Da biste trajno izbrisali sve snimke, izaberite opciju Izbriši sve > izbriši sve.

4

Da biste dodali snimak koji se u smeću vraća na listu za snimanje, kliknite na dugme "Vrati u prethodno stanje" pored imena snimka.

Izbrisani moji snimljeni sastanci