Ako ne uključite javnu vezu, gledaoci moraju da se prijave na Webex lokaciju da bi prikazali snimak.

1

Izaberite stavku Snimci na levoj traci za navigaciju.

Na stranici "Moji snimljeni sastanci" možete videti snimke za sve Webex sastanke, događaje i treninge koje ste vodili i snimali.

Moji snimljeni sastanci.
2

Kliknite na dugme Deli pored imenaDelite snimka.

3

U dijalogu Deljenje snimanja napiši detalje e-poruke za slanje:

Delite dijalog snimanja.

  • Unesite e-adrese razdvojene zarezima svakog primaoca.

  • Unesite poruku koju želite da uključite.

  • Odaberite ko može da prikaže snimak. Ako ikada poželite da snimak učinite nepristupačnim svima koji imaju URL adresu, možete da onemogućite vezu. Izaberite Preklopnik, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Neovlašćene korisnike možete sprečiti da pristupe snimku. Proverite polje za potvrdu "Zaštita lozinkom" i unesite lozinku koju primaoci moraju da unesu da bi re da bi re re, nisu uneli snimak.

4

Izaberite sačuvaj.

Webex šalje e-poruku koja svakom primaocu uključuje vezu ka snimku.
Snimanje e-poruke veze.