1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Na korisničkom portalu za pozivanje kliknite na dugme Direktorijum.

3

Izaberite karticu Moji kontakti.

4

Unesite ime i broj telefona kontakta koji želite da dodate.

5

(Opcionalno) Izaberite broj brzog biranja broja iz padajućeg menija.


 

Možete podesiti do 100 (00-99) kodova za brzo biranje broja za često pozvane brojeve. Brzinski birani brojevi koje ovde kreirate ne sinhronizuju se sa brzim biranjem broja koji kreirate na IP telefonu, ali se mogu birati sa vašeg telefona na stolu.

Šta dalje

Da biste pozvali kontakt za brzo biranje broja, pozovite #, a zatim ga prati kôd za brzo biranje broja, zatim #. To se može uraditi na telefonu na stolu, Webex ili Webex pozivu.