Pre nego što počneš

Recepcionarka pristupa sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

U oknu konzole za pozive koristite birač broja ili kliknite na dugme Ponovo biraj broj.

2

Iz okna sa kontaktima izaberite kontakt koji želite da birate.


 

Odavde takođe možete odabrati da prikažete istoriju poziva ili da potražite određeni kontakt.

3

Kliknite na dugmePOZOVITE .