Šta je unapređenje Kanadskog zakona protiv bezvredne pošte (CASL) ?


Šta je unapređenje kanadskog zakona protiv bezvredne pošte (CASL) ?

Šta je kanadski zakon protiv bezvredne pošte (CASL)?

Koji je novi odziv koji se pojavljuje za kanadske korisnike?

Na koje proizvode utiče CASL odziv za prihvatanje?

Izjava o usaglašenosti samo za CASL

Region Kanade – IP, računarski region, postavka regiona Webex korisničkog profila, postavka regiona pregledača

Hosts i učesnici moraju da prihvate jednom tokom instalacije ili ažuriranja: kanadski korisnici moraju da

Slika koju je dodao korisnik

kliknu na dugme Prihvati na sledeći upit da bi se pridružili:

Slika koju je dodao korisnik

Uticajni proizvodi:

  • Instalacija i nadogradnja aplikacije za sastanak
  • Instalatori Webex aplikacija
  • Webex aplikacija za radnu površinu
  • Pristup bilo gde, daljinski pristup
Platforme:
  • PC
  • Mac
  • Mobilni

Da li je ovaj članak bio koristan?