Vad är kanadensiska Anti Spam Law (CASL) förbättringen?

Vad är den kanadensiska anti-spam Law (CASL) förbättringen?

Vad är den kanadensiska anti-spam Law (CASL)?

Vad är nytt meddelandet som visas för kanadensiska användare?

Vilka produkter som påverkas av prompten CASL tr?

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Efterlevnad av CASL

Kanada region – IP, dator region, Webex användarprofil regioninställningen webbläsare region ställa in

Värdar och deltagare måste godkänna en gång under installationen eller uppdatera:

Bild tillagd av användare

Kanadensiska användare måste klicka på Acceptera på det följande uppmaningen för att kunna ansluta till:

Bild tillagd av användare

Påverkas produkter:

  • Installation och mötesprogram uppgradering
  • WebEx installationsprogram
  • WebEx datorprogram
  • Access Anywhere, Remote Access
Plattformar:
  • PC
  • Mac
  • Mobil

Var den här artikeln användbar?