Koje adrese e-pošte treba da budu dozvoljene da primaju e-poruke za Webex usluge?

Koje adrese e-pošte treba da budu dozvoljene za primanje e-poruka za Webex usluge?

Koja adresa e-pošte treba da bude dozvoljena za primanje imejlova za Webex?

Koja adresa e-pošte treba da bude dozvoljena za primanje imejlova za Cisco Jabber?

Koja adresa e-pošte treba da bude dozvoljena za primanje imejlova za Webex sastanke?

Koja adresa e-pošte treba da bude dozvoljena za primanje imejlova za Webex komunikacije?

Sledeće adrese e-pošte treba da budu dozvoljene za primanje e-poruka za Webex usluge:

  • Webex Meetings: messenger@webex.com
  • Webex: webex_comm@webex.com
  • Cisco Webex: webex_comm@em.webex.com
  • Webex zove: webex_comm@webex.com
  • Pored toga, možete da dodate: noreply@cisco.com
  • Webex Communications: gss_optout.gen@cisco.com
Obratite se svom IT odeljenju za pomoć u vezi sa dozvoljavanjem e-pošte za Webex usluge.

Da li je ovaj članak bio koristan?