Koje adrese e-pošta pošte trebaju biti dopuštene za primanje e-pošte za Webex usluge?

ODGOVOR

Sljedećim adresama e-pošte trebalo bi biti dopušteno primanje e-pošte za Webex usluge:

  • Webex Meetings: messenger@webex.com
  • Webex: webex_comm@webex.com
  • Cisco Webex: webex_comm@em.webex.com
  • Webex Calling: webex_comm@webex.com
  • Webex poruke: gss_optout.gen@cisco.com
  • Dodatne e-mail adrese: noreply@cisco.com, no-reply@webex.com
Napomena: Cisco će ažurirati sustav distribucije e-pošte za usluge Webex Calling kako bi se prilagodio Zahtjevi za Google Gmail pošiljatelja e-pošta -pošte . Ažurirati ćemo zaglavlja e-pošte, odnosno IZ zaglavlje gdje će biti ime pošiljateljawebex_comm @webex.com a adresa e-pošte će biti poštar@<serverID> .bcld.webex.com .

Obratite se svom IT odjelu za pomoć oko dopuštanja e-pošte za Webex usluge.
Je li taj članak bio koristan?