Какви Имейл адреси трябва да бъдат разрешени за получаване на имейли за услугите на Webex ?

На кои имейл адреси трябва да бъде разрешено да получават имейли за услугите на Webex ?

На кой имейл адрес трябва да бъде разрешено да получава имейли за Webex?

На кой имейл адрес трябва да бъде разрешено да получава имейли за Cisco Jabber?

На кой имейл адрес трябва да бъде разрешено да получава имейли за Webex Meetings?

На кой имейл адрес трябва да бъде разрешено да получава имейли за Webex Communications?

Следните имейл адреси трябва да имат право да получават имейли за услугите на Webex :

  • Webex Meetings: messenger@webex.com
  • Webex: webex_comm@webex.com
  • Cisco Webex: webex_comm@em.webex.com
  • Webex Calling: webex_comm@webex.com
  • Webex Communications: gss_optout.gen@cisco.com
  • Допълнителни имейл адреси: noreply@cisco.com, no-reply@webex.com
Моля, свържете се с вашия ИТ отдел за помощ при разрешаване на имейли за услугите на Webex .

Беше ли полезна тази статия?