Zašto mi portal CCA-SP ne dozvoljava da ponovo otvorim pristupni broj?

Zašto mi portal CCA-SP ne dozvoljava da ponovo otvorim pristupni broj?

Da li će portal CCA-SP iskočiti poruku o korišćenju istog broja za prikaz/pristup koji je već u upotrebi na drugom mostu?

 

Kada se pristupni (ili displej) broj kreira na CCA-SP mostu, ne može se ponovo koristiti ni na jednom drugom mostu. Portal CCA-SP danas ne podiže poruku o grešci kada partner pokuša to da uradi. Ova provera se izvršava samo kada Cisco pregleda zahtev za obezbeđivanje domena partnerske telefonije da bi ga odobrio. Partneri zato moraju da budu oprezni prilikom obezbeđivanja brojeva u Portalu da bi izbegli njihovu upotrebu preko mostova.

Da li je ovaj članak bio koristan?