Video govornika nije sadržan u preuzetom snimku

Video zvučnika nije sadržan u preuzetom snimku

Video govornika nedostaje u preuzetom snimku sastanka

Video zvučnika u preuzimanju snimaka je omogućen, ali se ne pojavljuje u snimku

 

Zvučnik Video nije podrazumevano omogućen za preuzete snimke. Da biste uključili funkciju, obratite se administratoru veb sajta kompanije Webex ili podršci za Cisco.

Cisco podrška takođe može da pomogne u traženju podrške za MP4 format za vaše sastanke i snimke događaja.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?