Video zapis zvučnika nije sadržan u preuzetom snimku

Video zapis zvučnika nije sadržan u preuzetom snimku

Video zapis govornika nedostaje na preuzetom snimku sastanka

Video zapis zvučnika u preuzimanju snimaka je omogućen, ali se ne pojavljuje na snimku

 

Video zapis zvučnika nije podrazumevano omogućen za preuzete snimke. Da biste uključili funkciju, obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM).

Vaš CSM takođe može da pomogne u zahtevanju podrške za MP4 format za vaše snimke sastanaka i događaja. 

Da li je ovaj članak bio koristan?