Talarens video ingår inte i en hämtad inspelning

Talarens video ingår inte i en hämtad inspelning

Talarvideo saknas från en hämtad mötesinspelning

Talarens video vid hämtning av inspelningar är aktiverat men visas inte i inspelningen

 

Talarens video är inte aktiverad som standard för hämtade inspelningar. För att få funktionen aktiverad kontaktar du din Kundframgångschef (CSM).

Din CSM kan också hjälpa dig med att begära stöd för MP4-format för dina mötes- och händelseinspelningar. 

Var den här artikeln användbar?