Högtalar video finns inte i en Hämtad inspelning

Högtalar video finns inte i en Hämtad inspelning

Högtalar video saknas från en Hämtad Mötes inspelning

Högtalar video vid hämtning av inspelningar är aktiverat men visas inte i inspelningen

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Högtalar video är inte aktiverat som standard för hämtade inspelningar. Kontakta din Kundframgångschef (CSM) för att få funktionen aktive rad.

Din CSM kan också hjälpa till med att begära stöd för MP4-format för ditt möte och dina händelse inspelningar. Om du behöver hjälp, se: vilken webbplats version har stöd för MP4-inspelningar för WebEx-möten och-händelser? 

Var den här artikeln användbar?