Kako da promenim ime naloga?

Kako da promenim svoju ime naloga?

Kako da pošaljem obrazac za promenu imena?

Kako da promenim ime kompanije kupca?

Kako da obradim promenu imena kupca?

Koji ugovor koristim za promenu imena?


Rešenje: Možete

zatražiti da promenite ime naloga kreirati slučaj u usluzi Customer Service Hub.

  1.    Idite na portal Customer Service Hub (CSH) portal: Servisno čvorište za korisnike
  2.     Pretražite " Promena imena" u polju za pretragu.
  3.     Izaberite otvoreni slučaj pored " Upravljanje nalogom kompanije".
  4.     Izaberite ime kompanije ili promenu adrese i navedite detaljno objašnjenje u polju za komentare
  5.     Izaberite Dalje.
  6.     Na sledećoj stranici izaberite Kreiraj slučaj.

Da li je ovaj članak bio koristan?