Как да променя името на профила си?

Как да променя името на профила си?

Как да подаря формуляр за поръчка за промяна на име?

Как да променя името на фирмата на клиент?

Как да обработя промяна на името на клиента?

Какъв договор използвам за промяна на името?


Решение:

Можете да поискате да промените името на акаунта, като създадете случай в центъра за обслужване на клиенти.

  1.    Отидете на портала на центъра за обслужване на клиенти (CSH): Център за обслужване на клиенти
  2.     Потърсете 'Промяна на името' в полето за търсене.
  3.     Изберете Отваряне на случай до 'Управление на фирмени сметки'.
  4.     Изберете Име на фирма или Промяна на адрес и дайте подробно обяснение в полето за коментари
  5.     Изберете Напред.
  6.     На следващата страница изберете Създаване на случай.

Беше ли полезна тази статия?