Как да променя името на профила си?

Как да променя името на профила си?

Как да подаря формуляр за поръчка за промяна на име?

Как да променя името на фирмата на клиент?

Как да обработя промяна на името на клиента?

Какъв договор използвам за промяна на името?


Решение: Клиентите могат да поставят заявка за промяна на името на профила си, като създадат случай в Центъра за обслужване на клиенти Вход в центъра за обслужване на


клиенти В полето за
търсене, потърсете Промяна на името Кликнете върху Отваряне на случай до Управление на фирмени акаунти Изберете Име на фирма или Промяна на адреса
и да
предоставите подробно обяснение в полето за коментари
Кликнете върху Напред на следващата страница
кликнете върху Създаване на случай 

Беше ли полезна тази статия?