Odredišna URL adresa Webex događaja se ne preusmerava na tačnu stranicu/anketu

Odredišna URL adresa centra za događaje SurveyMonkey

Odredišna URL adresa Webex događaja se ne preusmerava na ispravnu stranicu/anketu.

SurveyMonkey se ne učitava nakon završetka događaja.

Učesnik nije upućen na tačnu odredišnu adresu nakon događaja.Uzrok:
Ovo je poznat problem sa načinom na koji SurveyMonkey veb server obrađuje URL adrese. Ovo se takođe dešava za sve sajtove koji ne prepoznaju "?" kao separator.

Rešenje:

Dodavanje znaka funte (#) na kraj odredišne adrese nakon URL adrese događaja dovešće do toga da SurveyMonkey i slični sajtovi ignorišu Webex podatke za praćenje koji se automatski dodaju svim odredišnim URL adresama.

Za dodavanje znaka funte (#) na kraj odredišne URL adrese:

  1. Prijavite se na veb sajt Webex. (Primer: SITENAME.webex.com)
Napomena: Ako je vaš sajt u Modernom prikazu, kliknite na Klasični prikaz na levoj tabli.
  1. Kliknite na My Webex.
  2. Pronađite događaj i kliknite na njegovo podvučeno ime teme.
  3. Kliknite na Izmeni događaj.
  4. Pomerite se nadole do odredišne URL adrese nakon polja događaja i dodajte znak za funtu (#) na kraj odredišne URL adrese.
  5. Kliknite na Ažuriraj ovaj događaj na dnu stranice.

Da li je ovaj članak bio koristan?