URL adresa odredišta Webex događaja se ne preusmerava na ispravnu stranicu/anketu

URL adresa odredišta centra događaja SurveyMonkey

URL adresa odredišta Webex događaja se ne preusmerava na ispravnu stranicu/anketu.

SurveyMonkey se ne učitava nakon završetka događaja.

Učesnik nije upućen na tačnu odredišnu adresu nakon događaja.Uzrok:
Ovo je poznati problem sa načinom na koji Web server SurveyMonkey rukuje URL adresama. Ovo se dešava i za sve lokacije koje ne prepoznaju "?" kao znak za razdvajanje.

Rešenje:

Dodavanje znaka za funtu (#) na kraj odredišne adrese nakon URL adrese događaja prouzrokovaće da SurveyMonkey i slične lokacije zanemare podatke o praćenju Webexa koji se automatski pridodaju svim odredišnim URL adresama.

Da biste na kraj odredišne URL adrese dodali znak za funtu (#) :

  1. Prijavite se na Webex Web lokaciju. (Primer: SITENAME.webex.com)
Napomena: Ako se vaša lokacija nalazi u programu Modern View, kliknite na dugme "Klasičan prikaz" na levoj tabli.
  1. Kliknite na dugme Moj Webex.
  2. Pronađite događaj i kliknite na njegovo podvučeno ime teme.
  3. Kliknite na dugme Uredi događaj.
  4. Pomerite se nadole do odredišne URL adrese nakon polja događaja i dodajte znak za funtu (#) do kraja odredišne URL adrese.
  5. Kliknite na dugme Ažuriraj ovaj događaj na dnu stranice.

Da li je ovaj članak bio koristan?