Poziv e-poštom ne sadrži vezu iCalendar

Samo administratori lokacije Cisco Webex sastanaka

Pozivnica za e-poštu ne sadrži vezu iCalendar.

iCalendar veza nedostaje u e-poruci sa pozivom.

Stranici planera događaja nedostaje opcija "Uključi iCalendar priloge".

Do ovog problema može doći kada funkcija iCalendar (Prikaži dodaj u moj kalendar za sastanke, obuku i događaje) nije omogućena u administratoru lokacije. Obratite se administratoru lokacije za Webex sastanke da biste omogućili funkciju na Webex lokaciji.

Da biste omogućili opciju iCalendar u administratorulokacije:

  1. Prijavite se na administraciju lokacije Webex sastanaka. (Primer: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Kliknite na dugme Konfiguracija na levoj tabli.
  3. Izaberite stavku Uobičajene postavke lokacije > opcije.
  4. Pomerite se nadole do odeljka Opcije lokacije, a zatim kliknite na polje pored stavke iCalendar (Prikaži dodaj u moj kalendar za sastanke, obuku i događaje).
  5. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.
Nakon gorenavedenih promena, svi novi pozivi za sastanak će sadržati veze za preuzimanje iCalendar priloga.
 

Da li je ovaj članak bio koristan?

Srodni članci
strelica nagore