E-mail pozivnica ne sadrži vezu iCalendar

Pozivnica e-poštom ne sadrži vezu iCalendar.

veza iCalendar nedostaje u imejlu sa pozivom.

Na stranici za raspoređivanje događaja nedostaje opcija „Uključi priloge iKalendara“.

Do ovog problema može da dođe kada funkcija iCalendar (Show Add to My Calendar for Meetings, Training and Events) nije omogućena u administratoru sajta. Obratite se administratoru veb sajta Webex Sastanci da biste omogućili funkciju na veb sajtu Webex.
 

Da biste omogućili opciju iCalendar u administraciji sajta:

 1. Prijavite se u administraciju sajta Webex Sastanci. (Primer: SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Kliknite na Konfiguracija na levoj tabli.
 3. Kliknite na Zajedničke postavke sajta > Opcije.
 4. Pomerite se nadole do odeljka Opcije sajta, a zatim označite polje pored iCalendar (Prikaži Dodaj u moj kalendar za sastanke, obuke i događaje).
 5. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.

Da biste omogućili opciju iCalendar u Kontrolnom čvorištu:

 1. Sa korisničkog prikaza u https://admin.webex.com, idite na Usluge i izaberite Sastanak.
 2. Izaberite Webex sajt za koji želite da promenite podešavanja i kliknite na Konfigurišite sajt.
 3. U okviru Opštih podešavanja izaberite Opcije sajta.
 4. Pomerite se nadole do iCalendar (Prikaži Dodaj u moj kalendar za sastanke, obuke i događaje) i označite okvir pored njega.
 5. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj.
 6. Nakon gorenavedenih izmena, sve nove pozivnice za sastanke će sadržati linkove za preuzimanje priloga iCalendar-a.

Da li je ovaj članak bio koristan?