Zaproszenie e-mail nie zawiera łącza iCalendar

Cisco Webex Meetings — tylko administratorzy witryny

Zaproszenie e-mail nie zawiera linku iCalendar.

Brak linku iCalendar w wiadomości e-mail z zaproszeniem.

Na stronie harmonogramu zdarzeń brakuje opcji "Dołącz załączniki iCalendar".

Ten problem może wystąpić, gdy funkcja iCalendar (Pokaż dodaj do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń) nie jest włączona w administratorze witryny. Skontaktuj się z administratorem witryny Webex Meetings, aby włączyć tę funkcję w witrynie Webex.

Aby włączyć opcję iCalendar w administratorzewitryny:

  1. Zaloguj się do administracji witryny Webex Meetings. (Przykład: SITENAME.webex.com/admin.php)
  2. Kliknij Konfiguracja w lewym panelu.
  3. Kliknij pozycję Typowe ustawienia witryny > Opcje.
  4. Przewiń w dół do sekcji Opcje witryny, a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji iCalendar (Pokaż dodaj do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń).
  5. Przewiń do dołu strony, a następnie kliknij w przycisk Aktualizuj.
Po wprowadzeniu powyższych zmian wszystkie nowe zaproszenia na spotkania będą zawierać łącza umożliwiające pobranie załączników iCalendar.
 

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
strzałka w górę