Zaproszenie e-mail nie zawiera łącza iCalendar

Ten problem może wystąpić, gdy należy włączyć opcję „iCalendar (Pokaż dodawanie do mojego kalendarza dla spotkań, szkoleń i wydarzeń)” w portalu Administrator witryny lub Control Hub. Ten artykuł obejmuje kroki, które może podjąć administrator, aby włączyć tę funkcję.

Aby włączyć opcję iCalendar w administrowaniu witryną, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zaloguj się do administracji witryny Webex Meetings. (Przykład: SITENAME.webex.com/admin.php)
 2. Kliknij opcję Konfiguracja w lewym panelu.
 3. Kliknij Wspólne ustawienia witryn > Opcje.
 4. Przewiń w dół do Opcje witryny sekcję, a następnie zaznacz pole wyboru obok iCalendar (Pokaż Dodaj do mojego kalendarza na spotkania, szkolenia i wydarzenia).
 5. Przewiń w dół strony, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj przycisk.

Aby włączyć opcję iCalendar w Control Hub, wykonaj następujące czynności:

 1. Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi i wybierz Spotkanie.
 2. Wybierz witrynę Webex, dla której chcesz zmienić ustawienia, i kliknij Skonfiguruj witrynę.
 3. W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.
 4. Przewiń w dół do iCalendar (Pokaż Dodaj do mojego kalendarza na spotkania, szkolenia i wydarzenia) i zaznacz pole obok.
 5. Przewiń w dół strony, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj przycisk.
 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian wszystkie nowe zaproszenia na spotkania będą zawierały łącza umożliwiające pobranie załączników iCalendar.

Czy ten artykuł był pomocny?