Zaglavio sam na poruci "Potreban dodatak za Cisco Webex" kada pokušam da se pridružim mac računaru

Zaglavio sam u poruci "Cisco Webex dodatak potreban" kada pokušam da se pridružim mac računaru.

"Potreban je Cisco Webex dodatak" prilikom pridruživanja sastanku pomoću Mac OS 10.X.

Nije moguće pridružiti se sastanku, stalno se traži 'Potreban je Cisco Webex dodatak'.

Da biste rešili ovaj problem:

  1. U meniju Safari (koji se nalazi u gornjoj navigaciji) idite na opciju " Željene postavke".
  2. Kliknite na karticu Bezbednost .
  3. Pored Internet dodatnih komponenti: proverite polje Dozvoli dodatne komponente.
  4. Zatvorite prozor Željene postavke .
  5. Pokušajte ponovo da započnete sastanak ili da se pridružite sastanku.

Napomena: Ako problem potraje, onemogućite i ponovo omogućite gorenavedenu opciju.

Da li je ovaj članak bio koristan?