Jag fastnar vid ett meddelande som säger att ”Cisco Webex-tillägg krävs” när jag försöker delta med min Mac

Jag fastnar vid ett meddelande som säger att ”Cisco Webex-tillägg krävs” när jag försöker delta från min Mac.

”Cisco Webex-tillägg krävs” visas när du deltar i ett möte med Mac OS 10.X.

Det går inte att delta i mötet. Meddelandet ”Cisco Webex-tillägg krävs” upprepas.

För att lösa detta problem:

  1. Under Safari-menyn (som finns överst i navigeringsfältet) går du till Alternativ.
  2. Klicka på fliken Säkerhet.
  3. Bredvid Internet-insticks program: markerar du rutan Tillåt insticks program.
  4. Stäng fönstret Alternativ.
  5. Försök att starta om eller ansluta till mötet igen.

Obs!Obs! Om problemet kvarstår prövar du först att inaktivera och sedan återaktivera alternativet som nämns ovan.

Var den här artikeln användbar?