Nije moguće urediti šifru države/regiona za moje brojeve telefona na ekranu "Željene postavke"

Nije moguće urediti kôd države/regiona za moje brojeve telefona na ekranu željenih opcija.

Nije moguće promeniti pozivni broj zemlje mojih brojeva telefona.

 

Funkcija "Globalno telekonferencijalno pozivanje" mora biti omogućena na lokaciji i na korisničkom nivou da bi se izabrali drugi kodovi države/regiona na ekranu "Željene postavke ", u okviru stavke Moji telefonski brojevi.

Administratori lokacije samo

da bi omogućili globalno pozivanje za nalog domaćina:

  1. Prijavite se na administraciju lokacije Webex sastanaka.
  2. Na stranici "Informacije o lokaciji" uverite se da postoji zeleni potvrdni znak pored globalnog telekonferencionalnog poziva:
Napomena: Ako željena opcija nije dostupna na vašoj lokaciji, obratite se administratoru Webex lokacije ili Cisco podršci za dalju pomoć.
  1. Idite na stranicu "Upravljanje > uređivanje korisnika".
  2. Unesite kriterijume pretrage u korisničko ime: ili imejl adresa: polje, a zatim kliknite na dugme Pretraga.
  3. Izaberite ime naloga koji treba izmeniti.
  4. Pomerite se nadole do privilegije telefonije: sekcija.
  1. Označite polje za telekonferencije sa globalnim povratnim pozivom da biste dozvolili povratni poziv na međunarodne brojeve.
  2. Na dnu stranice kliknite na Ažuriraj.

Da li je ovaj članak bio koristan?