Nije moguće urediti šifru države/regiona za moje brojeve telefona na ekranu "Željene postavke"

Nije moguće urediti kôd države/regiona za moje brojeve telefona na ekranu željenih opcija.

Nije moguće promeniti pozivni broj zemlje mojih brojeva telefona.

 

Funkcija "Globalno telekonferencijalno pozivanje" mora biti omogućena na lokaciji i na korisničkom nivou da bi se izabrali drugi kodovi države/regiona na ekranu "Željene postavke ", u okviru stavke Moji telefonski brojevi.

Samo administratori lokacije

Da biste omogućili globalno pozivanje za nalog domaćina:

  1. Prijavite se na administraciju lokacije Webex sastanaka.
  2. Na stranici "Informacije o lokaciji" uverite se da postoji zeleni potvrdni znak pored globalnog telekonferencionalnog poziva:
  1. Idite na stranicu "Upravljanje > uređivanje korisnika".
  2. Unesite kriterijum pretrage u korisničko ime: ili e-pošta: Zatim kliknite na dugme "Pretraži ".
  3. Izaberite ime naloga koji treba izmeniti.
  4. Pomerite se nadole do privilegije telefonije: Odeljku.


     
  5. Da biste dozvolili pozivu da bira međunarodne brojeve, pogledajte polje za telekonferencioniranje globalnog poziva .
  6. Pomerite se na dno stranice, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj .

Da li je ovaj članak bio koristan?