Učesnici ne mogu da se pridruže pre domaćina na ponovnom sastanku

Učesnici ne mogu da se pridruže pre domaćina na ponovnom sastanku. Funkcija spoja pre domaćina ne radi na ponovnom sastanku lične sobe

Učesnici ne mogu da se pridruže pre domaćina na ponovnom sastanku.

Funkcija spoja pre domaćina ne radi na ponovnom sastanku lične sobe.

Uzrok: Kada je
ponovni sastanak postavka koja koristi ličnu sobu kao što je; Ponedeljak u petak. U ponedeljak se sastanak dogodio kao i obično. Nakon završetka tog sastanka, zatim ga ponovo započinjete, slučajno ili namerno, započinje sledeće pojavljivanje. U utorak kada korisnik pokuša da se pridruži planiranom vremenu početka ili se pridruži X minuta pre domaćina, korisnici neće moći da se pridruže sastanku.
 
Na ponovnom sastanku se vidi da je sledeći sastanak već održan. Sastanak neće dozvoliti korisnicima da se pridruže pred domaćinom iz bezbednosnih razloga, a to je da se ublaže audio prevare i zlonamerne aktivnosti. 

Zaobilaznorešenje : Da
biste zakazali ponovni sastanak koristite redovnu uslugu Webex Meetings na mreži, nemojte koristiti sastanke lične sobe.  


 

Da li je ovaj članak bio koristan?