Opcije za audio vezu

Da biste podesili podešavanja i željene opcije zvuka na sastanku ili vebinaru, pogledajte članak Izbor audio postavki za Webex Meetings i Webex Webinars.

1

Izaberite stavku Opcije zvukaIsključi zvuk i odaberite način na koji želite da čujete zvuk na sastanku.

 • Zvuk računara – koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.

  Odaberite zvučnik i mikrofon koji želite da koristite.

  Kliknite na " Testiraj" da biste testirali zvučnik i mikrofon

 • Pozovi me – Unesite ili izaberite broj telefona koje želite da sastanak pozove.

  Označite "Poveži se putem zvuka" bez pritiska na 1 da biste se odmah povezali sa zvukom sastanka nakon što odgovorite na poziv.

 • Poziv za pridruživanje sastanku – Pozovite sa svog telefona kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku se pojavljuje nakon što se pridružite sastanku. Zabeležite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Morate da unesete ove brojeve da biste se pridružili sastanku.


   

  ID učesnika povezuje vaše ime na sastanku sa zvukom. Ako ne unesete ID učesnika, vaš zvuk se prikazuje kao korisnik poziva za pridruživanje sastanku na listi učesnika, odvojite se od vašeg imena.

  Izaberite jedan od dostupnih brojeva za pridruživanje sastanku i, kada to bude zatraženo, unesite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Ako nemate ID učesnika, pritisnite # da biste čekali u čekaonici dok vas neko na sastanku ne pusti unutra.

 • Ne povezuj na audio – Nećete čuti zvuk na sastanku preko računara ili telefona. Koristite ovu opciju ako ste u sastanku soba za sastanak drugim učesnicima i želite da koristite svoj računar za deljenje sadržaja na sastanku.

2

Odaberite Isključi zvuk da isključite ili ponovo uključite zvuk pre nego što se pridružite sastanku, vebinaru ili događaju, kliknite na "Isključi zvuk" ili na dugme "Isključi zvuk" ili na dugme "Isključi zvuk" ako se pridružujete sastanku iz aplikacije povezane sa uređajem, kliknite na "Isključi zvuk" na uređaju.

Kliknite na dugme Ponovo uključi Ponovo uključi zvuk zvuk (ili ako ste povezani sa uređajem, kliknite na dugme Ponovo uključi zvuk) kada želite da govorite.


 

Na nekim sastancima, organizator možda neće dozvoliti učesnicima da ponovo uključe zvuk. Ako vam je sprečeno da ponovo uključite zvuk, opcija "Ponovo uključi zvuk" je zaključana dok vam organizator ne dozvoli da ponovo uključite zvuk.

Više informacija o isključivanju zvuka i ponovnom uključivanju zvuka potražite u meniju "Isključi zvuk" ili "ponovo uključi zvuk" u Webex Meetings paketu

3

Izaberite stavku VideoZaustavi video-prenos opcije i odaberite jednu od sledećih opcija:

4

Odaberite da uključite ili isključite video prenos. Da biste se pridružili sastanku sa isključenim video prenosom, kliknite na "Zaustavi video" Zaustavi video-prenos.

Kliknite na Pokreni video Pokreni video kada želite da prikažete video prenos.

1

Dodirnite opcije audio veze u aplikaciji Webex Meetings.

2

Izaberite kako želite da čujete zvuk na sastanku:

 • Koristite internet za audio – koristite telefon sa bubicama ili zvučnicima.
 • Pozovi me – Unesite ili izaberite broj koji želite da sastanak pozove.
 • Poziv za pridruživanje sastanku – birajte broj sa telefona. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku dostupna je nakon što se pridružite sastanku. Zabeležite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Morate da unesete ove brojeve da biste se pridružili sastanku.

   

  ID učesnika povezuje vaše ime na sastanku sa zvukom. Ako ne unesete ID učesnika, vaš zvuk se prikazuje kao korisnik poziva za pridruživanje sastanku na listi učesnika, odvojite se od vašeg imena.

  Izaberite jedan od dostupnih brojeva za pridruživanje sastanku i, kada to bude zatraženo, unesite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Ako nemate ID učesnika, pritisnite # da biste čekali u čekaonici dok vas neko na sastanku ne pusti unutra.

 • Ne povezuj se putem zvuka – nećete čuti zvuk na sastanku putem telefona. Koristite ovu opciju ako ste u soba za sastanak sastanku, ali želite da koristite telefon za deljenje sadržaja na sastanku.
3

Ako želite da se pridružite sastanku sa isključenim zvukom, dodirnite "Priguši mi mikrofon" Isključi zvuk mog mikrofona.

Dodirnite Ponovo uključi zvuk mog mikrofona Ponovo uključi zvuk mog mikrofona kada želite da govorite na sastanku.


 

Na nekim sastancima, organizator možda neće dozvoliti učesnicima da ponovo uključe zvuk. Ako vam je sprečeno da ponovo uključite zvuk, opcija "Ponovo uključi zvuk" je zaključana dok vam organizator ne dozvoli da ponovo uključite zvuk.

4

Ako želite da se pridružite sastanku a vaš video je isključen, dodirnite Isključi moj video Isključi moj video.

Dodirnite "Uključi moj video Uključi moj video " kada želite da prikažete video prenos.

Ako ste zadovoljni audio i video podešavanjima koje ste izabrali za ovaj sastanak, možete da ih sačuvate za sledeći sastanak.

Za 41.10 i novije lokacije pogledajte članak Izbor audio postavki za Webex sastanke.

Da biste videli na koju ste verziji, pogledajte članak Pronalaženje broja Webex sastanaka.

1

Kliknite na opcije audio veze u veb-Webex Meetings aplikaciji.

2

Sledeжe, odaberite kako ћelite da иujete.

 • Koristite zvuk sa računara (podrazumevano) – Koristite računar sa slušalicama ili zvučnicima.
 • Pozovi me na – unesite broj broj telefona i Webex pozivaju. U zavisnosti od plana za Webex možda ćete videti ovu opciju, a možda i ne.
 • Poziv za pridruživanje sastanku – Ako želite da koristite telefon za zvuk, nazovite kada sastanak počne. Lista globalnih brojeva telefona za pridruživanje sastanku je dostupna u pozivnici za sastanak. Odaberite ovu opciju ako je vaša internet veza spora. Zabeležite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Morate da unesete ove brojeve da biste se pridružili sastanku.

   

  ID učesnika povezuje vaše ime na sastanku sa zvukom. Ako ne unesete ID učesnika, vaš zvuk se prikazuje kao korisnik poziva za pridruživanje sastanku na listi učesnika, odvojite se od vašeg imena.

  Izaberite jedan od dostupnih brojeva za pridruživanje sastanku i, kada to bude zatraženo, unesite pristupni kôd ili broj sastanka i ID učesnika. Ako nemate ID učesnika, pritisnite # da biste čekali u čekaonici dok vas neko na sastanku ne pusti unutra.

 • Ne povezuj se putem zvuka – koristite ovu opciju kada je potrebno da se pridružite sastanku i delite sadržaj, a nije vam potreban zvuk. Na primer, u konferencijskoj sali ste sa svojim timom ili je neko već povezan sa sastankom preko video-uređaja.
3

Ako želite da se pridružite sastanku sa isključenim zvukom, kliknite na " Priguši ton" Isključi zvuk.

Kliknite na dugme Ponovo uključi Ponovo uključi zvuk zvuk kada želite da govorite na sastanku.


 

Na nekim sastancima, organizator možda neće dozvoliti učesnicima da ponovo uključe zvuk. Ako vam je sprečeno da ponovo uključite zvuk, opcija "Ponovo uključi zvuk" je zaključana dok vam organizator ne dozvoli da ponovo uključite zvuk.

4

Ako želite da se pridružite sastanku a vaš video je isključen, kliknite na "Zaustavi video" Zaustavi video-prenos.

Kliknite na Pokreni video Pokreni video kada želite da prikažete video prenos.

Veb-aplikacija će zapamtiti ova podešavanja i podrazumevano im biti podrazumevana sledeći put kada ih budete koristili.