Webex za vladu ne podržava vebinare u prikazu vebkasta.

Zakazivanje

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Vebinari u prikazu vebkasta

Podrška za mobilne aplikacije Webex Meetings

Da


 

Vebinari ne mogu da se zakažeju pomoću mobilne aplikacije.

Da


 

Vebinari se ne mogu zakazati ili pokrenuti pomoću mobilne aplikacije.

Webex za podršku vladi

Da


 

Webex za vladu podržava vebinare za planove za podršku do 10.000 korisnika.

Ne

Webex alatku za zakazivanje (Outlook programski dodatak)

Da

Da

Webex sajt alatku za zakazivanje

Da

Da

Maksimalni broj učesnika

Na osnovu planska kapaciteta kupljenih sa najviše 10.000 učesnika, domaćina i 500 suorganizatora i panelista.

Na osnovu planska kapaciteta kupljenih sa najviše 10.000 učesnika, domaćina i 500 suorganizatora i panelista.

Maksimalan broj domaćina, kohosta i panelista

500

500

Šabloni vebinara u alatki za zakazivanje

Da

Da

Serija vebinara (program)

Da

Da

Zakaži vebinar u više vremenskih zona

Da

Da

Dodaj suorganizatora

Da

Da

Omogući automatske sesije obuke

Da

Da

Omogući automatsko snimanje

Da

Da

Prilagodi sliku na stranici za registraciju

Da

Da

Otpremite sliku zvučnika na stranici za registraciju

Da

Da

Otpremi materijal za vebinar prilikom zakazivanja

Da

Da

Otpremi materijal za vebinar prilikom zakazivanja

Da

Da

Uvezi listu pozivnica iz CSV datoteka

Da

Da

Informacije o bio/panelisti govornika

Da

Da

Registracija učesnika

Da

Da

Potrebna opcija registracije ID-a

Da

Da

Lozinka za registraciju

Da

Da

Automatsko odobravanje registracije

Da

Da

Implementiši poklopac za registraciju

Da

Više informacija potražite u članak Napredne opcije zakazivanja za Webex Meetings i Webex Webinars.

Da

Prilagođena stranica za registraciju

Ako je za vebinar potrebna registracija

Da

Prilagođena odredišna stranica

Ako je za vebinar potrebna registracija

Da

Zakazivanje API-ja za odmor

Da

Ne

E-poruka sa pozivnicom

Da


 

Panelisti automatski dobijaju pozivnice nakon zakazivanja. Pozivnice se šalju učesnicima nakon što domaćin odobri njihovu registraciju ili ako im domaćin prosledi poziv.

Da


 

Panelisti automatski dobijaju pozivnice nakon zakazivanja. Pozivnice se šalju učesnicima nakon što domaćin odobri njihovu registraciju ili ako im domaćin prosledi poziv.

Slanje e-poruka sa pozivnicama za čisti tekst

Da

Da

E-poruke sa podsetnikom

Da

Da

Dodatna e-pošta

Da

Da

Prilagođeni predlošci e-pošte

Da

Da

U vebinarima

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Vebinari u prikazu vebkasta

Uloge (organizator, suorganizator, panelista, učesnik)

Da

Da

Ćaskanje sa svima za učesnike, paneliste, domaćine i kohostove

Da

Da

Pridruživanje putem video uređaja

Panelisti, domaćini i samo kohostovi.

Panelisti, domaćini i samo kohostovi.

Maksimalan broj domaćina, kohosta i panelista koji mogu da se pridruže putem video uređaja

200

200

Ko može da vidi listu učesnika

Samo domaćin, kohostovi i panelisti mogu da pregledaju listu učesnika.

Samo domaćin, kohostovi i panelisti mogu da pregledaju listu učesnika.

Webex pomoćnik za Webex sastanke

Da


 

Webex pomoćnik za Webex sastanke uključen je u planove podrške za 3000 ili više korisnika i kao dodatak planovima za podršku do 1000 korisnika.

Ne

Pomoćni natpisi i transkripcija vebinara uživo

Da

Ne

Prevod u realnom vremenu

Da


 

Ovaj dodatak se može kupiti za planove za podršku do 10.000 korisnika.

Prevod u realnom vremenu nije dostupan za Webex za vladu.

Ne

HD video

Da

Da

Video zvučnika možete pogledati

Da

Da

Prilagodi i sinhronizuj prikaz scene

Da

Ne

Uvećaj i umanji za prikaz mreže

Da

Ne

Određeni prikaz rasporeda koordinatne mreže, naslaganih, aktivnih zvučnika ili samo sadržaja za učesnike

Ne

Da

Umereno privremeno priguši ton

Da

Da

Organizator/suorganizatori mogu ponovo da uključe zvuk publici

Da

Ne

Animirane emodži reakcije

Da

Ne

Režim muzike

Da

Da

Uklanjanje buke u pozadini

Da

Da

Ljudi uvide u profile

Da

Ne

Q&A (samo Webex desktop i web aplikacije)

Da

Ne


 
Koristi Slido Pitanja i odgovori

Upravljanje karticama u Q&A (samo veb aplikacija)

Da

Ne

Postavite prioritet za pitanja odgovorena usmeno u Q&A (samo veb aplikacija)

Da

Ne

Prozivanje

Da

Ne


 
Koristi ankete Slido

Slido anketiranje i Pitanja i odgovori

Da


 
Slido nije dostupan za Webex za vladu.

Da


 
Slido nije dostupan za Webex za vladu.

Tabla aplikacija (ugrađene aplikacije)

Da

Ne

Pridruživanje putem video uređaja

Samo panelisti, organizator i suorganizatori.

Samo panelisti, organizator i suorganizatori.

Kontrola rasporeda

Da sa podešavanjima prikaza u fazama; učesnik može da izabere svoj raspored.

Da sa podešavanjima rasporeda u funkciji Livestream; svi učesnici vide isti raspored.

Zaključaj vebinar

Da

Da

Korišćenje bele table i hvatanje beležaka

Da

Ne

Optimizacija deljenja za kretanje i video zapise

Da

Da

Sesije za manje grupe učesnika

Da

Ne

Deljenje video zapisa

Da

Da

Funkcije i analitika nakon vebinara

Funkcije i mogućnosti

Vebinari

Vebinari u prikazu vebkasta

Izveštaj o registraciji

Da

Da

Izveštaj o prisustvu

Da

Da

Početna stranica nakon završetka vebinara

Da

Da

Izveštaj o aktivnosti (ćaskanje, Pitanja i odgovori i ankete)


 

Vebinar mora biti snimljen.

Da

Da


 
Dobijte aktivnosti ćaskanja iz izveštaja o aktivnostima vebinara. Iz izveštaja Pitanja i odgovori aktivnosti i anketiranje Slido .