Omogućavanje Web mašine

Web mašina je podrazumevano uključena.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine.

Web mašinu možete omogućiti sa lokalnog Veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se veb interfejs uređaja otvori, izaberite Postavke na kartici Postavke i izaberite sledeću konfiguraciju :

  • Konfiguracija > WebEngine > Mode: Odaberite opciju On da biste omogućili veb mašinu.

Kontrolisanje opoziva certifikata Web motora pomoću online odgovorača

Sledeća konfiguracija obezbeđuje kontrolu nad načinom na koji Web mašina rukuje proverama opoziva certifikata u vezi sa pristupom mreži:

  • Konfiguracija > WebEngine > Certificates > RevocationChecks > NetworkAccess

Kada se pregledač bezbedno poveže sa Veb lokacijom, on proverava valjanost digitalnih certifikata. Provere opoziva certifikata potvrđuju da li su certifikati i dalje pouzdani ili su opozvani.

Odaberite opciju Dozvoli da omogući Web mašini da koristi mrežu tokom provere opoziva, pribavljajući ispravke statusa certifikata u realnom vremenu od spoljnih servera kao što su OCSP i CRL odgovorači.

Odaberite opciju "Zabrani" da biste sprečili Veb mašinu da koristi mrežu tokom provera, oslanjajući se isključivo na lokalne podatke kao što su spajalice OCSP odgovora i ugrađene CRL liste.