Web mašina je podrazumevano uključena.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine.

Web mašinu možete omogućiti sa lokalnog Veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se otvori Veb interfejs uređaja, u okviru kartice "Podešavanje" izaberite stavku "Postavke" i odaberite sledeću konfiguraciju:

  • Režim > WebEngine > konfiguracije: Odaberite opciju "Dalje " da biste omogućili Web mašinu.