• Takođe možete da uređujete i brišete aplikacije koje se već nađu na listi.

  • Sve Veb aplikacije konfigurisane u programu Control Hub ili u uređivaču proširenja UI su vidljive na listi Veb aplikacija u okviru "Spoljno upravljane Web aplikacije", ali ih nije moguće uređivati ili brisati sa uređaja.

  • Dodavanje Veb aplikacija nije moguće na DX70 i DX80 uređajima.

Da biste dodali Veb aplikaciju iz menija "Postavke":

1

Dodirnite Ili brzo prevucite sa desne strane ekrana uređaja da biste otvorili kontrolnu tablu. Zatim dodirnite postavke uređaja.

2

Pomerite se do i izaberite stavku Upravljanje Web aplikacijama.

3

Dodirnite Dodaj Web App ad na sledećem ekranu unesite ime i URL adresu. Ako želite da se aplikacija pojavi u kontrolama poziva, kao i na početnom ekranu, prebacite se na postavku.

4

Dodirnite potvrdni znak u desnom uglu da biste završili.