• Možete da uređujete i brišete aplikacije koje se već nađu na vašoj listi.

  • Sve Veb aplikacije konfigurisane u programu Control Hub ili u uređivaču proširenja UI su vidljive na listi Veb aplikacija u okviru "Spoljno upravljane Web aplikacije", ali ih nije moguće uređivati ili brisati sa uređaja.

  • Dodavanje Veb aplikacija nije moguće na DX70 i DX80 uređajima.

  • Web aplikacije nisu podržane na uređajima u režimu pratioca.

Da biste dodali Veb aplikaciju iz menija "Postavke":

1

Dodirnite Ili brzo prevucite sa desne strane ekrana uređaja da biste otvorili kontrolnu tablu. Zatim dodirnite postavke uređaja .

2

Pomerite se do i izaberite stavku Upravljanje Web aplikacijama .

3

Dodirnite Dodaj Web App ad na sledećem ekranu unesite ime i URL adresu. Ako želite da se aplikacija pojavi u kontrolama poziva, kao i na početnom ekranu, prebacite se na postavku.


4

Dodirnite potvrdni znak u desnom uglu da biste završili.

Deljenje Veb aplikacije kada ste u pozivu

Kada ste u toku poziva, prevucite na gore na početnom ekranu svog uređaja da biste otvorili prebacivač zadatka i dodirnite dugme veb aplikacije da biste otvorili aplikaciju. Dodirnite Podeli da biste podelili aplikaciju u pozivu.

Veb aplikacija je vidljiva automatski za sve učesnike u pozivu.