Podržane funkcije

Veb pregledač je zasnovan na standardnom Chromium pregledaču. Dostupne su sledeće funkcije:

 • HTML5

 • EcmaScript 6

 • CSS3

 • Web fontovi

 • Višestruki dodir

 • SVG

 • Platno

 • Iframes

 • Web utičnice

 • Web asembler

 • Web radnici

 • WebGL: WebGL je eksperimentalna funkcija i može se promeniti u budućnosti. WebGL je podrazumevano onemogućen, ali se može omogućiti na lokalnom Veb interfejsu uređaja.

  Izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracije odaberite sledeću: WebEngine > Features > WebGL: On.

 • SipUrlHandler: SipUrlHandler se može omogućiti na lokalnom veb interfejsu uređaja. Ova konfiguracija vam omogućava da pokrenete SIP pozive direktno iz funkcija zasnovanih na Veb prikazu (na primer veb aplikaciji ili digitalnom potpisivanju). Korisnik bira dugme označeno sa SIP:yourSipUrl da bi pokrenuo poziv, a uređaj ga zatim smesti.

  Izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracije odaberite sledeću: WebEngine > Features > SipUrlHandler: On.

Ograničenja

Sledeće funkcije trenutno nisu podržane:

 • PDF

 • Password manager (Flash itd.)

 • Preuzimanje i otpremanje datoteka

 • Obaveštenja


Podržan je samo jedan Web prozor ili kartica. Ako Web stranica pokuša da otvori stranicu u novom prozoru ili kartici, ona zamenjuje postojeću stranicu.


Pridruživanje WebRTC pozivima na platformama za sastanke putem veb aplikacije nije podržano. Pročitajte ovaj članak i ovaj članak da biste omogućili WebRTC i pridružili se Google Meet sastancima ili Sastancima Microsoft Teamsa.

Rešavanje problema

Ako naiđete na problem sa Web stranicom, možete da uključite RemoteDebugging sa lokalnog Veb interfejsa uređaja. Izaberite stavku Postavke iz menija sa leve strane, a zatim izaberite stavku Konfiguracije sa vrha srednjeg okna. Zatim odaberite sledeće:

 • WebEngine > RemoteDebugging: RemoteDebugging vam omogućava da pokrenete Chrome developer konzolu na laptopu. Uverite se da ste isključili RemoteDebugging nakon upotrebe. RemoteDebugging vam omogućava da pristupite Chrome developer konzoli i identifikujete potencijalne probleme sa web stranicom. Kada je omogućen, reklamni natpis se prikazuje na dnu ekrana, upozoravajući korisnike da mogu biti nadgledani. Baner takođe prikazuje URL adresu koju možete uneti u lokalni Chrome pregledač da biste otvorili developer konzolu.

 • Ako Web stranica nije podržana, uređaj ide direktno u normalan režim buđenja umesto da prikazuje Web stranicu. Više informacija možete videti u lokalnom Veb interfejsu uređaja tako što ćete u meniju sa leve strane izabrati stavku "Problemi i dijagnostika".

 • Vaš konfigurisani proxy server se koristi za sve zahteve koje sistem koristi, uključujući Veb mašinu. Imajte na kraju da Web mašina ne koristi prilagođeni otpremljeni certifikat. Ako imate problema sa prikazivanjem određenih Web stranica, proverite postavke proxy servera sistema.

Ako korisnici otvore Web stranicu (putem digitalne potpise ili Veb aplikacija) koja troši značajnu količinu resursa, to može dovesti do pada zbog problema sa nedostatkom memorije. Kada se to dogodi, na korisničkom interfejsu uređaja se postavlja poruka u kojoj se navodi da Web stranica ne može da se učita. U meniju "Problemi i dijagnostika " pojavljuje se greška prilikom obaveštavanja da je Web stranica digitalne potpise prekinuta jer je uređaju ponestalo memorije. Ova poruka o grešci se pojavljuje na kontrolnom čvorištu i u locel Veb interfejsu uređaja.

Korisnici bi trebalo da naprave promenu na Veb aplikaciji ili Web stranici koju žele da otvore na svom uređaju. Zatim mogu da odbace dijagnostiku i pokušaju ponovo da vide da li se poruka o grešci ponovo pojavila.