Kreiraj prostor

1

Na vrhu liste prostora kliknite na izaberite stavku Kreiraj prostor.


 
Takođe možete da kliknete u zaglavlju aplikacije i odaberete stavku Kreiraj prostor.
2

Unesite ime za svoj prostor. Dok unosite ime za svoj prostor, možete da vidite listu sličnih prostora u kojoj se već nalaze. Ako jedno od ovih odela ima vaše potrebe, kliknite na ime prostora da biste otišli u taj prostor.

3

Unesite e-adresa ili ime za svaku osobu koju želite u prostoru. Kada unosite e-adrese, ovo takođe filtrira listu sličnih prostora sa imenom prostora.

4

Kliknite na Kreiraj.

1

Idite na razmena poruka, dodirnite , izaberite Kreiraj prostor.

2

Dajte prostoru ime i dodirnite "Dalje ".

3

Unesite nečije ime ili e-adresa i izaberite ga sa liste predloženih osoba da biste ga dodali u prostor.

4

Zatim dodirnite Kreiraj da biste kreirali prostor.

1

Idite na razmena poruka, dodirnite , i izaberite Kreiraj prostor.

2

(Opcionalno) Dodirnite Dodaj osobe, unesite njihovo ime ili e-adresa i izaberite ih sa liste predloženih osoba, dodirnite U redu biste ih dodali u prostor.

3

Dajte prostoru ime, a zatim dodirnite Kreiraj prostor.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na "Poveži osobe".

2

Kliknite na Kreiraj prostor.

3

Unesite imena ili e-adrese bilo koga koga želite da dodate i dajte ime prostora.

4

Kliknite na Kreiraj.