1

I appens sidhuvud klickar du på och väljer Skapa ett utrymme .

2

Ange ett namn för ditt utrymme. När du anger namnet på ditt utrymme kan du se en lista över liknande utrymmen som du redan är i. Om ett av dessa passar dina behov klickar du på utrymmets namn för att gå till det utrymmet.

3

Ange e-postadressen eller namnet för varje person som du vill ha i utrymmet. När du anger e-postadresser filtrerar detta även listan över liknande utrymmen med utrymmets namn.

4

Klicka på Skapa.

1

Gå till Meddelanden, tryck på och välj Skapa ett utrymme .

2

Ge utrymmet ett namn och knacka på Nästa.

3

Ange någons namn eller e-postadress och välj dem i listan över föreslagna personer för att lägga till dem i utrymmet.

4

Knacka sedan på Skapa för att skapa utrymmet.

1

Gå till Meddelanden, tryck på och välj Skapa ett utrymme .

2

(Valfritt) Knacka på Lägg till personer, ange deras namn eller e-postadress och välj dem i listan över föreslagna personer, knacka på OK för attlägga till dem i utrymmet.

3

Ge utrymmet ett namn och knacka sedan på Skapa utrymme.

1

Klicka på Anslut personer i apprubriken.

2

Klicka på Skapa ett utrymme.

3

Ange namn eller e-postadresser till alla du vill lägga till och ge utrymmet ett namn.

4

Klicka på Skapa.