1

Idite na opciju"Poruke", izaberite razmak, a zatim izaberite stavku Osobe.

2

Kliknite na dugme Dodaj osobe ,otkucajte prva slova njihovog imena ili e-adresu i izaberite ih sa liste. Ako ste izabrali nekoga koga ne želite da dodate u prostor, kliknite na njegovu sliku profila da biste je uklonili.


 

Možete da dodate do 30 osoba odjednom tako što ćete nalepiti listu e-adresa iz aplikacije za e-poštu. Samo kopirajte listu primalaca za e-poruku i nalepite tu listu u polje Dodaj osobe u ovo razmak.

Da biste pozvali osobe u Webex App, otkucajte njihovu e-adresu i pritisnite taster Enter. Kada se pridruže Webex aplikaciji videće vaš prostor u aplikaciji.

3

Kliknite na dugme "Dodaj" da biste izabrane osobe dodali u prostor.


 

Kada dodate nekoga u razmak, dobiće obaveštenje da je dodat.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je razmak moderiran. Zamolite nekoga sa liste moderatora da ih doda.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

U prostoru dodirnite meni aktivnosti , izaberite stavku Osobe , a zatim izaberite stavku Dodaj osobe. Otkucajte prva slova njihovog imena ili e-adresu i izaberite ih sa liste.

3

Zatim dodirnite dugme Dodaj.


 

Kada dodate nekoga u razmak, dobiće obaveštenje koje mu je dodato.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je razmak moderiran. Proverite da li na listi "Osobe" ima moderatora i zamolite ih da dodaju tu osobu.

1

Idite na opciju "Poruke" i izaberite razmak.

2

Idite u meni aktivnosti , izaberite stavku Osobe , a zatim izaberite stavku Dodaj osobe. Otkucajte prva slova njihovog imena ili e-adresu i izaberite ih sa liste.

Da biste pozvali osobe u Webex App, otkucajte njihovu e-adresu, a zatim je izaberite. Kada se pridruže Webex aplikaciji videće vaš prostor u aplikaciji.

3

Zatim dodirnite dugme U redu.


 

Kada dodate nekoga u razmak, dobiće obaveštenje koje mu je dodato.

Ako ne možete da dodate nekoga, to može biti zato što je razmak moderiran. Proverite da li na listi "Osobe" ima moderatora i zamolite ih da dodaju tu osobu.

1

Idite na opciju"Poruke", izaberite razmak, a zatim izaberite stavku Osobe.

2

Kliknite na dugme Dodaj osobe ,otkucajte prva slova njihovog imena ili e-adresu i izaberite ih sa liste. Ako ste izabrali nekoga koga ne želite da dodate u prostor, kliknite na njegovu sliku profila da biste je uklonili.


 

Ako nemaju Webex nalog aplikacije, možete da kliknete na dugme "Pozovi" da biste ih dodali.

3

Kliknite na dugme "Dodaj" da biste izabrane osobe dodali u prostor.


 

Kada dodate nekoga u razmak, dobiće obaveštenje koje mu je dodato.

Istovremeno možete da dodate do 50 osoba tako što ćete kopirati i nalepiti listu e-adresa razdvojenih zarezima ili tačkom i zarezom.