Klik na dugme za snimanje radi snimanja sastanka

Kao organizator ili suorganizator, možete da snimate sastanke na svom računaru ako administrator lokacije je omogućio lokalno snimanje za vašu lokaciju.


 
Možete da snimate sastanke kao suorganizator u verziji aplikacije Webex 42.11 i novijoj.

Vaši snimci uključuju zvuk, video zapis učesnika i sve što se deli tokom sastanka.

Format snimka

Snimci se čuvaju na računaru u MP4 formatu.


 

Na snimke ne spadaju paneli, kao što su panel za ćaskanje i učesnici niti sve datoteke koje delite pomoću deljene datoteke. Ne možete da izaberete raspored snimka.

Lokacija snimka

Kada snimite sastanak na računaru, možete da odaberete gde želite da ga sačuvate ili da ga sačuvate na podrazumevanoj putanji.

  • Za Windows: Snimci se podrazumevano čuvaju u fascikli "Dokumenti" u "Moj računar".


     
    Uvek sačuvajte snimke u lokalnoj fascikli na svom računaru. Ne čuvajte snimke na lokaciji mrežne datoteke jer ne možete da reprodukujete snimke sa lokacije mrežne datoteke.
  • Za Mac: Snimci se podrazumevano čuvaju u početna stranica fascikli, kojoj možete pristupiti pomoću programa Finder.

Dozvoli bilo kome ko ima ulogu izlagača da snima (Webex obuka)

Ako administrator lokacije je dozvolio snimanje u WRF formatu (samo Windows) za obuku, možete da dozvolite učesniku da snimi sesija obuke tako što će biti izlagač. Kada postavite učesnika za izlagača, ikona snimača će se pojaviti u njihovim kontrolama sesije. Kao organizator, ne možete da pokrenete novi snimak na računaru dok sebe ponovo ne postavite za izlagača. I dalje možete da snimate u oblaku. Ako ste već pokrenuli snimanje na računaru, a zatim postavite nekog drugog za izlagača, novi izlagač može da pokrene snimanje bez zaustavljanja vašeg.

Snimite svoj sastanak

1

Izaberite " Snimaj" i izaberite opciju za svoj računar.


 

Ne vidite opciju računara? Opcija je možda onemogućena. Obratite se administratoru Webex lokacije.

Ako se pretplatite na usluge Webex od pružaoca usluga, usmerite pitanja o ovoj funkciji timu za korisničku podršku dobavljača.


 

Da biste uključili zvuk u snimak, morate da izaberete "Zvuk računara " kao opcije za audio. Ako ste se povezali putem zvuka koristeći drugu opciju, pojavljuje se upozorenje, ali i dalje možete da snimate bez zvuka.

2

Kliknite na Snimaj.

3

(Opcionalno) Izaberite stavku Snimaj, a zatim izaberite opciju Pauza i Nastavi da biste održali jedan snimak.


 

Za sastanke ili događaje koji su prošli mnogo sati, dobra ideja je da učinite višestruke snimke za upravljanu veličinu datoteke i jednostavnije pregledanje.

4

Kliknite na " Zaustavi" da biste završili trenutni snimak.

Kada se sastanak ili događaj završe, vaš snimak se čuva na računaru.